fbpx

Kirkelige ansatte stiller opp for kommunen vår og melder midlertidig overgang!

Kraftig økning i smitte på Haugalandet og nedstenging på høyeste nivå. Slikt berører også den lokale kirken kraftig. Kirken har i over ett år prøvd å opprettholde sine kjerneoppgaver. De ansatte har hatt store utfordringer med å måtte vri aktiviteter over i mindre grupper, gjennomført i tråd med strenge smitteverntiltak. Enkelte søndager har vi vært oppe i tre gudstjenester. Nå blir også dette vanskelig. Spørsmålet mange stiller seg er hva har egentlig kirken gjort fram til nå og hva gjør lokalkirken nå? 

Stor kreativitet 

Ingen har ligget på latsiden! Vi har vært kreative med arbeidsoppgaver fra dag en, forteller kirkevergen. Våre medarbeidere har tatt store skritt og utarbeidet alt fra digitale søndagsskoleopplegg til telefonkonferanser med brukere av våre diakonale tjenester. Det har gått i «messenger», «streaming»«QR koder»«Teams» og jeg vet ikke hva.   

Kirkebesøk 

-Hva med kirke slik vi normalt tenker på kirke? Kirkene har jo ikke vært stengt? Har det vært deltagere? 

-Vi har hatt gudstjenester stort sett hver søndag i samtlige kirker. I tillegg har vi operert med åpne kirker, drive-in gudstjeneste, kirkevandringer og TV-sendte gudstjenester på TV -Haugaland. Nyere måter å være kirke på har oppstått. Vi har også sett at både faste og nye deltagere har benyttet seg av tilbudene. Vi har også måtte avlyse konfirmasjonsleirer og på samme tid måttet utvikle og gjennomføre nye konfirmasjonsleirer, men da for flere og mindre grupper av gangen. Parallelt med dette har det blitt gjennomført tilnærmet normalt med antall dåp, men da ofte kun for den nærmeste familie. Arbeidsmengden har vært enorm, kreativiteten likeså.  

Innføring av tiltaksnivå 5A 

-Hva innebærer innføring av tiltaksnivå 5A for kirken i Haugesund? 

-Tiltaksnivået er en utfordring som ansporer oss til å fortsette med mye av det vi har lært å gjøre siste året. Bruke digitale verktøy og digitale flater.  

-Vil det si at kirken er fornøyd med å være en digital kirke? Ser vi konturene av en varig endring? 

På ingen måte. Restriksjonene gjør det langt på vei umulig å gjøre mye av det som vi er kallet til å gjøre som kirke, nemlig møte mennesker der de er i livet og bistå dem med behov og spørsmål som de bærer på. Derfor går vi nå til et nytt skritt.  

Stiller ressurser tilgjengelig for kommunen 

-Hvilke nye skritt er det dere nå går til? 

 Kirka er en viktig del av byen vår og vi ønsker å utgjøre en positiv forskjell for folk. Først tenkte vi å tilby noe vi kalte “påskefryd for kohorter”. Men da skolene måtte stenge måtte vi igjen snu oss rundt og se hvor det ellers er store behov i kommunen vår. Vi frigir nå ansattressurser og gjør disse tilgjengelig for kommunen. 

-Det høres dramatisk ut, hvordan har ansatte reagert på dette? 

– Jeg blir både stolt og rørt når jeg ser den udelt positive responsen vi har fått hos de ansatte når vi har utfordret på dette. Vi har kunnet tilby kommunen en god liste med ansatte som den nå kan ta direkte kontakt med. Så håper vi at det kan bli en god match mellom våre kompetente medarbeidere og kommunens utfordringer. 

foto: © Kirkerådet www.kirken.no