fbpx

Nytt krematorium i Haugesund? 

I fjor ba bystyret kommunedirektøren om å utrede muligheten for å etablere et interkommunalt krematorium i Haugaland – og Sunnhordland regionen. Nå har kommunedirektøren kommet med sitt forslag til formannskapet. Der foreslår han at Haugesund kommune skal utrede en løsning for felles krematorium i Rogaland, i samarbeid med Stavanger kommune og Sandnes kommune. Dermed kan det bli nytt krematorium i Haugesund.

Krematoriet i Odda er for lite. 

Det er i dag krav om at krematorier skal rense røyken om det er over 200 kremasjoner per år. Krematoriet i Odda har ikke rensing av røyken. Frem til nå har Ullensvang kirkelige fellesråd fått dispensasjon fra Statsforvalteren i Rogaland. Denne dispensasjonen gir anledning til å overskride grensen på 200 kremasjoner.

Dispensasjonen gir anledning til «inntil 270 kremasjonar ved Odda krematorium i 2021. Løyvet er gitt på vilkår”. Vedtaket til Statsforvalteren sier videre at det ikke vil bli gitt flere dispensasjoner etter 2021. I 2020 ble 48 % av de døde bosatt i Haugesund (144 av 301) kremert, da på krematoriet i Odda. I 2022 er dette tallet beregnet til å bli 160 og Ullensvang sine egne som er beregnet til 70. Det betyr at selv om Odda kun mottar kister fra Haugesund og Ullensvang vil kapasiteten være for liten og 30 kister fra Haugesund bli kremert i Bergen eller Stavanger. 

Stavanger har også sine utfordringer i dag. 

Stavanger regionen har som Haugesund en kapasitetsutfordring med bare en ovn. Om det oppstår driftsstans der, må kistene sendes til andre steder i landet. Rent samfunnsøkonomisk vil derfor et nært samarbeid mellom krematoriene gi god driftssikker løsning. Krematoriene vil kunne avlaste hverandre ved eventuelle stengeperioder, for eksempel i forbindelse med service. 

Derfor foreslås det at det så raskt som mulig blir opprettet et interkommunalt selskap som skal drive krematorium med en ovn i Haugesund og en i Stavanger eller Sandnes. Det er naturlig at disse tre kommunene stifter et slikt selskap siden antall kremerte i kommunene Stavanger, Haugesund og Sandnes utgjør 75 % av totalt antall kremerte i Rogaland. 

Mer enn en ovn. 

I forslaget luftes også tanken om at lokalene til krematoriet må være mer moderne enn det som for eksempel er tilfelle med dagens krematorium i Odda. 

Moderne krematorier i Europe har ofte observasjonsrom, innvendig urnevegg eller kolumbarium, seremonirom, eventuelt rom for ekstern betjening, om for å besøke urne, og for utlevering av urne. Et viktig anliggende for å ivareta en god sorgprosess, og der adskillelsen er tung å bære, er at de etterlatte bør ha mulighet til fysisk å følge kisten helt fram til ovnen. Man skal ikke måtte ta kisten fra dem før den står foran ovnen.  

Det er kirkevergen i Haugesund som har lagd saksdokumentet som blir lagt frem av kommunedirektøren. I dette arbeidet har kirkevergen benyttet ekstern kompetanse ved rådgiver Ola Asp (daglig leder Vestfold krematorium).