fbpx

Konfirmasjonen står sterkt i Haugesund

Kirken i Haugesund er fortsatt et populært valg for ungdommer når kommer til konfirmasjonsalder. I går var det informasjonsmøte i alle tre menighetene. I år ligger det an til konfirmasjon for nesten 80 prosent av de døpte. Med andre ord Konfirmasjonen står sterkt i Haugesund.

Konfirmanttiden er to delt

Konfirmasjonstiden er i hovedsak delt i to deler. Den ene er undervisning i aktivitetsbaserte grupper og den andre delen er på leir.

Foruten disse tre er det også noen aktiviteter som konfirmantene må delta på. Det er selvfølgelig gudstjeneste deltakelse. Konfirmantene skal delta på 8 gudstjenester, inkludert selve konfirmasjonen. Det er også noen flere en felles aktiviteter for alle menighetene, blant annet en felles innsamlingsaksjon for hele landet, kalt «Fasteaksjonen».

Leirer

Hvert år er det leirer som konfirmantene kan velge mellom. Årets leirer er ikke helt klare enda. Tidligere har det vært både helt lokale leirer, leir i distriktet og en nasjonal leir å velge mellom. Prisen er naturligvis forskjellig ut ifra reiselengde og størrelse. Selv om prisen er forskjellige skal det være leir man velger, ikke prislapp. -Om det er noen som ikke har økonomi til å være med på leiren de ønsker så har vi støtteordninger for dette forteller Ingunn Bergsager Våge, konfirmantansvarlig og menighetspedagog i Rossabø menighet.

Grupper for noen og enhver

Enten de liker fysisk aktivitet, musikk eller friluftsliv så er det grupper å velge. Aktivitetene de holder på med blandes fint inn i undervisningen de skal ha.

Dette er gruppen de har kunnet velge mellom i år:
MULTI: Fysisk aktivitet, film og kreativitet i kombinasjon med undervisning.
KEYSTONE: Liker du sang/dans/band? TenSing-kor møtes til ukentlig øvelse på KM-huset.
FILM: Vi ser en film og tar utgangspunkt i dette i undervisningen.
FRILUFT: Vi er ute i skog og mark, og har samtale og undervisning utendørs.
GYMSAL: Vi samles i gymsal og har ulike aktiviteter som belyser livet og troen.
UNG LEDER: Hjelpeleder på noen arrangementer i kirken.