fbpx

Stor fellessatsing på Haugalandet.

Den norske kirke sine menigheter Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira og Haugesund har inngått samarbeid med TV-Haugaland. Siktemålet er TV-sendte gudstjenester fra bort imot samtlige kirker på Haugalandet. 

Eneste i landet? 

Avtalen som ble underskrevet mandag 27 september kan se ut til å være av det unike slaget. Det kjennes ikke til at noe tilsvarende er gjennomført andre steder i landet. Nå skal 17 menigheter i en og samme region få vist seg fram i hele sin bredde.  Det skjer i gudstjenesten (og på TV)  hver søndag i 31 uker framover.  

Begynte med Korona 

Under nedstengningen i vår gjennomførte Karmøy kirkelige fellesråd tv-sendte gudstjenester fra alle kirkene på Karmøy. Responsen var overstrømmende positiv, kan kirkeverge Kjetil Osnes Bøe i Karmøy fortelle. Han har også vært drivende i å få resten av Haugalandet med seg. 

-Eva Birkeland, kirkeverge i Tysvær  tok kontakt med meg og foreslo en fellessatsing. Ideen ble forelagt prostene i Karmøy og Haugaland prosti som har hatt tommelen opp fra dag en. Derfra og ut har det vært bare velvilje å spore fra alle involverte. Responsen fra prester i menighetene, folkevalgte og øvrige kirkeverger har også vært gjennomgående positiv, forteller han videre.  

Ikke en erstatning. 

Kirkevergene i regionen er tydelige på at det er gudstjenesten som er hovedsamlingen og at det er der relasjoner og felleskap best utvikles. Nå ser de imidlertid at det også er et behov for å ha tv-sendte gudstjenester. Ikke minst med tanke på den pandemien vi nå er oppe i. Korona gir begrensinger på hvor mange som får være med i gudstjenestene. Eldre og syke som inngår i risikogruppene må også holde seg borte. Samarbeidet med TV Haugaland møter et åndelig behov hos mange. Ønsket om å kunne delta i en lokal gudstjeneste er stort. TV-overføring er et supplement til de lokale gudstjenestene, ikke en erstatning. Vi håper flest mulig benytter muligheten til å se sin lokale kirke kl. 20 etter å ha deltatt i gudstjenesten lokalt kl. 11. 

Vi ser også fram til at mennesker med tilhold på ulike institusjoner kan få tilgang til å se å høre kjente steder, stemmer og sanger, og på den måten kanskje også få kjenne på trøst og oppmuntring. Kan hende dette kan bli en kilde til nytt mot for mange. 

Synliggjør bredden. 

Deltakerne i samarbeidet synliggjør en unik bredde hva angår kirkebygg og kirkekultur. Hver søndag kl11.00 og kl. 20.00 vil innbyggere på Haugalandet få stifte bekjentskap med en ny kirke, en ny menighet, ny organist og en ny prest. Salmene vil bli tekstet slik at også salmeskatten blir behørig presentert. 

Hva betyr dette for gudstjenestedeltakerne? 

Det vil ikke bli “zoomet” inn på enkeltpersoner, men det kan hende at deltaker vil kunne vises på oversiktsbilder. Dette vil bli orientert om i starten av hver gudstjeneste slik at en har mulighet for å sette seg bakerst før sending. Det vil også bli tatt opp kollekt via Vipps. Her er det lagt opp til en brøk hvor 20 %  av offeret går til dekning av kostnadene med sendingen og resten går til offermottaker. Kostnaden med produksjonen deles for øvrig mellom menighetene og fellesrådene. 

 Sendingene vises på TV Haugaland hver søndag kl. 11 og kl 20 og legges også ut på deres nettside hvor de kan søkes opp i ettertid. 

Folk og Kirke tar mål av seg å gi fyldig forhåndsomtale av hver enkelt kirke og menighet i forkant av hver sending. Denne vil bli oppdatert med lenker til sendingen i etterkant slik at det skal bli enkelt å finne fram til den enkelte gudstjeneste. 

Ett kommentar til “Stor fellessatsing på Haugalandet.”