fbpx

Trafikkofrenes dag 5. januar

Torsdag 5. januar arrangeres Trafikkofrenes dag i flere byer i Rogaland. I Haugesund blir det flere markeringer i løpet av dagen.

12 mennesker mistet livet på veiene i Rogaland i 2022. Trafikkofrenes dag markeres for å minnes dem som døde etter en tragisk trafikkulykke i året som gikk. Med respekt og med omtanke for de pårørende og for dem som ble skadet i trafikken, tenner vi lys til ettertanke.

Dette skjer i Haugesund under Trafikkofrenes dag 5. januar 2023: 
Klokken 15.00 – 17.00 Lysmarkering i Karmsundgata
Klokken 18.15 – 18.50 Fakkeltog fra rådhusplassen til Vår Frelsers kirke. Fakler blir utdelt før start.  
Klokken 19.00 – 20.00 Minnegudstjeneste Vår Frelsers kirke. Biskopen inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker og trafikkskadde, familie og venner.
Klokken 20.00 – 21.00 Kirkekaffe i Vår Frelsers menighetshus.

Trafikkofrenes dag er også en påminning om at mye gjenstår i trafikksikkerhetsarbeidet, både i det forebyggede arbeidet og i å synliggjøre konsekvenser, og i håndteringen av rehabilitering av hardt skadde. Det er også viktig at det blir prioritert nok midler til fysiske tiltak som vegutbedringer, belysning og gang- og sykkelveier, men god infrastruktur i seg selv vil aldri være en garanti mot ulykker.

Trafikkofrenes dag ble første gang arrangert i 1990 og har siden blitt markert årlig.