fbpx

Vannsjokk!

Det har vært mye snakk om strøm og strømsjokk de siste månedene. Også kirkevergen har fått strømsjokk. Det siste nå var derimot av en helt annen karakter. I forrige uke fikk kirkevergen nemlig vannsjokk da det ramlet en regning på kr. 340 000 ned i postkassen.

Ble helt stum

Reaksjonen lot ikke vente på seg da driftsleder Torvald Haugen fikk vannregningen for Udland gravplass inn for godkjenning. Regningen lød på ikke mindre enn 340 000. Det er det det koster om man bruker 6500 kubikk med vann og samtidig sender dette videre i avløpssystemet for rensing og behandling.

-Jeg ble helt stum, forteller Torvald Haugen. Han kastet seg på telefonen til kirkevergen.

Han forteller videre at de riktig nok spanderer både vann i toalettet og mulighet for en dusj til ansatte, men at ansatte dusjer 7,5 timer for dagen fikk han ikke helt til å stemme. Noe måtte være galt, og han hadde en mistanke om hva det kunne være.

-Vi har en dam vi har måttet tappe ned to ganger i løpet av sommeren på grunn av feil i en pumpe. I tillegg har vi hatt et ledningsbrudd. Jeg kunne ikke forstå hva annet det kunne være.

Heldigvis en kommune vi kan snakke med

Det ble kirkevergen som måtte gå i dialog med kommunen. Det ble en god opplevelse.

-Vi har heldigvis en kommune som har mange gode og fornuftige ansatte. De skjønte med en gang at her var det en regning som ikke skulle ha gått upåaktet gjennom fakturasystemet, forteller kirkevergen.

Kirkevergen tar samtidig selvkritikk. Her har vi ikke vært våkne nok vi heller. Vi burde tatt kontakt med kommunen når fjoråret ble så annerledes som det ble. Kommunen har jo ikke forutsetninger for å skjønne hva som ligger i vårt “overforbruk”. Drift av gravplass er jo også noe annerledes enn en hel del andre virksomheter. Det meste av vannet som forbrukes her går jo også i plener og bed, og ikke i ledningsnettet. Selve driftsbygget forbruker mindre vann enn et vanlig bolighus.

En lykkelig slutt

En telefon til teknisk etat i kommunen ble vendepunkt og gav et positivt sluttresultat.

-Vi fikk en kraftig avkortning på regningen, men like fullt en langt høyere regning enn normalt. Ved ledningsbrudd er det visst vanlig å få tredobbel vannavgift. Det måtte vi også akseptere. Regningen ble 24 000 kroner, forteller kirkevergen.

Han avslutter med å peke på at vannmålere har sine fordeler og ulemper for oss forbrukere. Denne gangen var det absolutt til vår fordel at kommunen hadde forbruksdata tilbake til 2015 å lene seg på. Det gav mulighet for å gjøre gode anslag på hva vi faktisk brukte.

Avslutningsvis skyter kirkevergen inn at regningen nok uansett ville ha endt opp hos kommunen. Dette i og med at gravplassedrift er å regne som offentlig virksomhet, som kirken utfører på vegne av kommunen.

Dammen avbildet, ser du enkelt om du ønsker å benytte deg av tilbudet som kirken har etablert på torsdager som beskrevet i denne artikkelen.