fbpx

Nytt nummer ute nå!

På fredag startet distribusjonen av Folk og kirke i papirversjon til postkassene i Haugesund. Vi håper du setter pris på bladet og at det kanskje gir deg litt julestemning.

Ikke bare nettavis

Haugesund kirkelige fellesråd har vedtatt at Folk og kirke i hovedsak skal være en nettavis. Samtidig ønsket en ikke å slippe tak i det konkrete kontaktpunktet som det opprinnelige bladet representerte. Derfor ble det besluttet at vi inntil videre skal ha to papirutgivelser. En i forbindelse med konfirmasjon og og en i forbindelse med jul. I år har vi valgt å gå for en fulldistribusjon via posten. Det gjør at samtlige innbyggere i kommunen vår skal få bladet, og at vi har liten anledning til å ikke legge i postkassen til de som ønsker å reservere seg. Noen har gitt uttrykk for at de ikke ønsker reklame for kirken. Det beklager vi og vi kan til en viss grad forstå at noen reagerer.

Er menighetsblad reklame?

Vår holdning til vårt eget magasin at dette ikke er et reklameprodukt. Vi vurderer magasinet vårt som på samme måte som forbrukerrådet gjør det. Det er ikke reklame, det er offentlig informasjon. På samme måte som du får valgbrosjyrer fra alle partier når det er valg, får alle også Folk og kirke. Budene vet heldigvis ikke hvilket forhold du har til hverken de forskjellige partiene eller kirkesamfunn.

Hva sier forbrukertilsynet?

Hva som regnes som «uadressert reklame» vil være avhengig av hvem som er avsender og materiellets innhold. Gjelder materiellet en næringsdrivende og dennes «næringsvirksomhet» vil dette som hovedregel være «uadressert reklame».

Det at vurderingen av hva som regnes som «uadressert reklame» er avhengig av hvem som er avsender innebærer at materiell som ikke er et ledd i «næringsvirksomhet» ikke vil rammes, for eksempel informasjon fra stat og kommune, menighetsblad og rene innsamlingsaksjoner fra veldedige organisasjoner.” (hentet fra tilsynets nettsider)

Du kan lese mer om hva tilsynet skriver her:

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukerombudets-veiledning-levering-uadressert-reklame-gratis-aviser

Skulle du ikke ha mottatt bladet postkassen kan du laste det ned her.