fbpx

Vi kan ikke gjøre feil.

I vårt arbeid er tanken på å gjøre feil det verste som kan skje, forteller Torvald M. Haugen. Han er driftsleder i Haugesund kirkelige fellesråd med ansvar for alt det praktiske knyttet til gravplasser og gravferd. Nå gjør han nye grep for å sikre kvaliteten. 

Det er stort engasjement når driftsavdelingen setter seg sammen med administrasjonen, under kyndig veiledning av Tom Ivar Omdahl. Omdahl er hyret inn fra Attrakt og har mange års erfaring med kvalitetsikring og prosessforbedring. Prosesser beskrives, potensielle feilkilder avdekkes og svakheter identifiseres. Målet er ikke rasjonalisering og å spare penger, men rett og slett å redusere muligheten for feil, og øke kvaliteten i alle ledd. 

-En gravferd er en komplisert prosess med mange involverte aktører, og det er en hendelse av stor betydning for de som er sterkest berørt, nemlig de pårørende. En verdig gravferd uten forstyrrelser er viktig for at de pårørende skal kunne få et godt utgangspunkt for en god sorgprosess. Det er viktig for oss at alle skal kjenne seg trygge i møte med oss. Vi skal representere kvalitet og profesjonalitet. Derfor har jeg tatt initiativ til dette kvalitetsarbeidet sammen med Torvald, sier Kjetil S. Nordstrøm som er kirkeverge i Haugesund.  

-Det er spennende å få anledning til å bli kjent med gravferdsforvaltningen. Det er i og for seg et spesielt «produkt», men arbeidsprosessene skiller seg ikke vesentlig fra andre arbeidsprosesser i arbeidslivet, sier Omdahl. Det handler i alt det vesentlige om at alle ser sin rolle og sitt ansvar i de ulike prosessene, og at hver enkelt er på rett sted, med rett utstyr og til rett tid.