fbpx

Foredrag om menneskets plass i skapelsen.

Økt behov for infrastruktur, energi, industri og boliger setter viktige naturområder under sterkt press.

Lovisa Mienna Siøberg gir oss et innblikk i hvordan det respektfulle samspillet mellom mennesket og naturen er nedfelt i samisk fortellertradisjon og teologi.

Det blir en kort debatt etter foredraget og kulturelle innslag.

Sjøber er 1. amanuensis ved Samisk Høgskole i Kautokeino. Hun forsker på samisk fortellertradisjon og åndelig praksis.

Du kan høre foredraget i Udland kirke onsdag 8.februar 2023 kI. 19:30. Foredraget koster 150,- kroner