fbpx

Stormøte for kirken i Haugesund

Bilde av fungerende kirkeverge Tom Landås i samtale med kommende kirkeverge Stein Robert Osdal

Tirsdag ettermiddag møttes «alle» som er med i den daglige driften av kirken i Haugesund, med andre ord et skikkelig stormøte for kirken i Haugesund. Her var representanter fra menighetsrådene, fellesrådet og de ansatte til stede. Bakgrunnen for møtet var å lære litt mer om hva de andre driver med. Alle gjør en god jobb med sine oppgaver, men alle kan også lære av hverandre og kanskje gjøre en enda bedre jobb.

En viktig gjest som også var på besøk, var den nye kirkevergen Stein Robert Osdal. Dette var en flott mulighet for ham til å møte kirken han skal lede fra midten av august, og for rådsmedlemmer og ansatte til å bli kjent med ham.

Har knapt vært i Haugesund

Han fortalte at han knapt nok hadde vært i Haugesund før. Det var også grunnen til at han søkte på stillingen. Han ønsket å gjøre noe helt annet, på et helt nytt sted.

Det å tørre å prøve noe nytt er viktig for Ousdal. Samtidig er det han gjør, ikke basert på innfall. “Det er viktig at det arbeidet vi gjør, baseres på fakta og ikke følelser.” var en klar melding om hvordan han kommer til å jobbe. Videre mente han at det var viktig at kirken yter service og gjør noe for innbyggerne.

Brenner for barn og ungdom

Han fortalte også at barne- og ungdomsarbeid er noe han brenner for. Han kommer fra stillingen som daglig leder for KFUM/KFUK i Sogn og Fjordane. Han begynte i den jobben bare noen dager før koronapandemien satte en stopper for mye av arbeidet i organisasjonen. “Da satte vi oss ned og begynte å lese forskning.” Igjen handler det om fakta i stedet for følelser.

Men for de som er redd for at han skal komme og lage en revolusjon i kirken i Haugesund, kan puste lettet ut. “Jeg vil bruke mye tid på å prate med og lytte til både menighetene og de ansatte.”