fbpx

Ansatte valgt inn i menighetsrådene.

I denne perioden er de ansatte uvanlig godt representert i menighetsrådene i Haugesund. Selv om det er uvanlig, må det tas som en skikkelig tommel opp for de ansatte og et tegn på at kirkens medlemmer er godt fornøyde med jobben de gjør.

De har kommet inn både på listeplass og som påførte kandidater på listene.

I Rossabø er Silje Olaussen valgt inn. Hun er hmsk i Haugesund kirkelige fellesråd og avtroppende daglig leder i den samme menigheten. Hun er også det yngste rådsmedlemmet i Haugesund og den på Rossabø menighets liste som fikk flest stemmer.

I Skåre menighet er Torvald Mikal Haugen kommet inn som en av to menn i menighetsrådet. Han er til daglig leder på driftsavdelingen i Haugesund kirkelige fellesråd.

I de samme menighetene kom både trosopplæringsmedarbeider Silje Terese Nesheim Dahl (1. vara i Rossabø) og barne- og ungdomsarbeider Bjørg Lund (3. vara i Skåre) inn på personstemmer. Det betyr at velgerne har ført navnene deres på stemmeseddelen. Ingen av dem sto på listene.

Les også “Flertall av kvinner i de nye menighetsrådene.”