fbpx

En god og viktig start for menighetsrådene i Haugaland

Onsdag kveld var nær 100 menighetsrådsmedlemmer fra Haugalandet samlet til kurs for de nye menighetsrådene i Haugaland prosti, et viktig kurs både for de som er nye som menighetsrådsmedlemmer og for de som har vært flere perioder.

Representanter fra bispedømmet.

I tillegg til hilsen og velsignelse fra biskop Anne Lise Ådnøy, ble kurset holdt av representanter fra bispekontoret, blant annet stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes, assisterende stiftsdirektør Gunnar Rønnestad og prost i Karmøy prosti.

Motiverte rådsmedlemmer

Det er velkjent at motivasjon er viktig for å gjøre en god jobb, uansett hvilke oppgaver vi har, også i rollen som menighetsrådsmedlem. Dette er bakgrunnen for kurset som nå holdes for nye menighetsråd i hele landet. Motivasjon henger gjerne sammen med trygghet på rolleforståelse som rådsmedlem. Derfor skal dette kurset gi menighetsrådene kunnskap om deres oppgaver og rolle. Det skal også gi forståelse for rådets muligheter og begrensninger.

Viktige oppgaver

Menighetsrådene er ikke «foreningsstyrer» men en viktig del av Den norske kirke. De skal være både bindeledd og lyttepost mellom lokalsamfunn og menighet. De skal også bidra til å styrke interesse og engasjement for kirken, og bidra til at flere opplever dette som sin og vår kirke. Derfor er det viktig for medlemmene å være bevisste på de oppgavene og pliktene de har.

Etter kvelden i kveld er det derfor håpet at menighetsrådene starter sin periode med god motivasjon, pågangsmot og bevissthet om den viktige oppgaven de har.