fbpx

Kristi himmelfartsdag

På Kristi himmelfartsdag minnes og feirer kirken Jesu oppstigning til himmelen, førti dager etter hans oppstandelse fra de døde.

Datoen for Kristi himmelfartsdag varierer hvert år, men den faller alltid på en torsdag, 40 dager etter påskedag og ti dager før pinse. I mange vestlige land, inkludert Norge, er Kristi himmelfartsdag en offentlig helligdag, og for mange er det en anledning til liten ferie.

For kristne markerer Kristi himmelfart ikke bare slutten på hans fysiske nærvær, men også begynnelsen på en ny fase for disiplene hans. Jesus hadde lovet å sende Den hellige ånd til dem, og hans himmelfart banet vei for pinsen, da Den hellige ånd skulle komme og styrke de troende.

Historiene om Jesu himmelfart finnes i flere evangelier og Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet. Disse beretningene understreker at Jesus forlot jorden som et virkelig menneske, ikke som et spøkelse eller en ånd. Han hadde fullført sitt oppdrag på jorden og skulle nå ta sin plass ved Guds høyre hånd.

Kristi himmelfartsdag symboliserer ikke bare Jesu avskjed, men også løftet om hans nærvær på en annen måte. Selv om Jesus ikke lenger var fysisk til stede på jorden, sa han at han ville være hos dem som ber, som tilber ham, og som lider. Han lovet å være med dem alle dager, til verdens ende.

For mange troende betyr Kristi himmelfartsdag at Jesus er til stede i deres liv, selv om de ikke kan se ham med sine fysiske øyne. Det er en påminnelse om at hans kjærlighet og veiledning er tilgjengelig for alle som søker ham, uansett hvor de er.

Slik blir Kristi himmelfartsdag en dag med glede og feiring, en påminnelse om det håpet og den troen som Jesus har brakt til verden.