fbpx

Flertall av kvinner i de nye menighetsrådene.

stemmesedler telles

I neste måned starter de nye menighetsrådene sin periode. Det er en klar overvekt av kvinner i alle rådene, og Skåre utpreger seg som svært kvinnesterkt. I Skåre er det 81,82 % kvinner, og blant de fast møtende i rådet er bare to av åtte medlemmer menn.

Andre tall som kan være av interesse:

 • Gjennomsnittsalderen i hvert av menighetsrådene er slik: Rossabø 53 år, Skåre 48 år og Vår Frelsers 62 år.
 • Det yngste rådsmedlemmet i Haugesund er Silje Olaussen, 32 år, i Rossabø, og det eldste medlemmet er Rigmor Jensine Eimhjellen på 75 år. Hun er varamedlem i Vår Frelsers menighetsråd.
 • Kjønnsfordelingen er slik:
  • Rossabø: 61,54 % kvinner og 38,46 % menn
  • Skåre: 81,82 % kvinner og 18,18 % menn
  • Vår Frelsers: 61,54 % kvinner og 38,46 % menn
  • Totalt i Haugesund: 67,57 % kvinner og 32,43 % menn

Dette er de nye menighetsrådene.

Rossabø menighet

Faste medlemmer

Silje Olaussen f. 1991

Eline Heggebø f. 1989

Eirik Hustvedt f. 1950

Åse Storesund Olsen f. 1966

Olav Våge f. 1971

Svein Egil Sørland f. 1969

Svein Arvid Sætervik f. 1959

Anne Marthe Møinichen f. 1964

Varamedlemmer

Silje Terese Nesheim Dahl f. 1978

Jemma Leuterio Sørland f. 1982

Ingeborg Løvvig Ulland f. 1962

Eli Emilie Heimark f. 1960

Bjørn Sigurd Tjelle Bjørhovde f. 1967

Skåre menighet

Faste medlemmer

Marie Meidell Kristensen f. 1983

Trude Solvi Nordstrøm f. 1975  

Therese Landås f. 1985

Berit Gjellesvik f. 1955

Malvin Kvamme f. 1971

Stine Gudmestad Jensen f. 1978

Torvald Mikal Haugen f. 1967

Kjersti Steine Mo f. 1980

Varamedlemmer

Åse Marie Løkling f. 1984

Hege Haukeland Liadal f. 1972

Bjørg Lund f. 1975

Vår Frelsers menighet.

Faste medlemmer

Ole-John Melkevik f. 1956

Hans Erling Bjelland f. 1980

Arne Tjelle f. 1955

Oddny Kløve Brynjelsen f. 1960

Solgunn Hannisdal Haanes f. 1971

Berit Synnøve Tysvær f. 1955

Jorunn Sundfør f. 1960

Tone Regin Berge f. 1966

Varamedlemmer

Marit Synnøve Flatnes f. 1958

Sissel Førland f. 1960

Geir Korsfur f. 1960

Rigmor Jensine Eimhjellen f. 1948

Rolf Helge Tveit f. 1964

Les også: “Ansatte valgt inn i menighetsrådene.”