fbpx

Stor markering av Allehelgensdag i Haugesund

Bilde av diakon LISBETH SKILHAGEN HAAHEIM og Diakonimedarbeider ODDBJØRG ØYGARDEN

Feiring av Allehelgensdag er en gammel tradisjon i kirken. Siden 1770 har dagen alltid blitt markert den første helgen i november, blant annet ved å lese opp navnene på de i menigheten som har gått bort i året som var.

Men det er først de siste ti årene tradisjonen har tatt av for folk flest. Nå er det et vanlig syn med lys på gravplassen på Allehelgensdag.

I Haugesund vil det i år bli en større markering enn vanlig.

Udland gravkapell vil være åpent og der kan man få samtale med prest eller diakon. Det vil også bli muligheter for å tenne lys og få seg en varm kopp kakao. Kapellet vil være åpent fra kl. 12-16 på lørdag.

Kapellet på Vår Frelsers gravlund og Vår Frelsers kirke vil også være åpent mellom kl. 15-17 på lørdag. Her vil det også bli mulig å tenne lys og prate med prest eller diakon.

Stort behov i år.

Den pågående pandemien har virket inn på mange sider ved samfunnet, også begravelser. Det har vært en hel del gravferder med begrenset deltagelse, noen helt ned i 50 deltagere. For mange er gravferdseremonien en viktig del av sorgprosessen, det å ikke ha muligheten for å delta på dette er for mange veldig vanskelig.

Lokal tv-markering.

På søndag vil Allehelgensdag bli markert på TV-Haugaland. Det vil bli en sending der blant annet prost Rune S. Engedal fra Haugaland prosti og Prost Ove Sjursen i Karmøy prosti deltar.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt.

Du kan alltid ta kontakt med prest eller diakon i din menighet. Menighetene i distriktet arrangerer også sorggrupper med forskjellige tema.

Marker dagen digitalt

Har du ikke muligheten til å komme til noen av kirkene kan du benytte deg av de digitale tilbudene som kirken gir.

Kirkens bønnevegg: På bønneveggen kan du tenne lys og be bønner, synlige for oss selv og for andre. Vi kan dele gleder og sorger med hverandre. Bønneveggen kan brukes med mobil, nettbrett eller pc. Bønneveggen er alltid åpen, men alle bønner blir lest gjennom før publisering.

Nettkirken: på nettkirken kan du chatte med prester og diakoner om det du har på hjertet. Disse er gode samtalepartnere og har taushetsplikt. I tillegg kan du be bønner og tenne lys.

Kirkens SOS: har dyktige frivillige medarbeidere for samtale, om alt som skjer i livet. På grunn av smittesituasjonen har de noe redusert kapasitet, og det kan være lenger kø. SOS Telefon er åpen fra 07.00 til 03.00, SOS Chat er åpen fra 18.30-22.30 og SOS Melding garanterer svar innen 48 timer.