fbpx

Konfirmant neste år?

I morgen, tirsdag 13. september kl. 18.00, er det informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte i Rossabø kirke, Udland kirke (Skåre menighet) og Vår Frelsers menighetshus.

Alt du trenger å vite.

På informasjonsmøtet vil du få vite det du trenger å vite for å melde deg på til konfirmasjonsundervisning i Den norske kirke.

 Konfirmasjonstiden består i hovedsak av to deler.

Konfirmasjonstiden er delt i to. Den ene delen er undervisningsdelen. I undervisningsdelen velger du en gruppeaktivitet. Samlingene består av aktivitet, undervisning og samtale omkring aktuelle temaer.             

Den andre delen er å delta på leir. Det er flere leirer å velge mellom. Noen lokale og andre er i andre steder i Norge. Det vil bli gitt mer informasjon om dette på informasjonsmøtet.         

Du vil også være med på gudstjenester, innsamling av penger til Kirkens Nødhjelp, samt noen felles arrangement i din egen menighet. Det meste foregår våren 2023, med konfirmasjon i august og september. 

Dette er gruppene du kan velge mellom

MultiDenne gruppa vil inneholde litt av hvert. Det blir aktiviteter både ute og inne, film og lek i kombinasjon med undervisning.

Ung leder: I denne gruppa kan du kombinere konfirmanttida med å være hjelpeleder på det som skjer i kirka. Praksis og undervisning hånd i hånd!

Keystone: Liker du sang,  dans, drama, eller spille i band? Ten-sing kor med ungdommer fra hele byen møtes til ukentlig øvelse på KM-huset. Oppstart i oktober.

Film: Vi ser en film eller utdrag fra film/dokumentar, og tar utgangspunkt i dette når vi har undervisning. Popcorn.

KRIK-gymsal: Vi samles i gymsal og har ulike aktiviteter som belyser livet og troen, knyttet sammen med undervisningen.

Friluft: Vi er ute i skog og mark, og har samtale og undervisning  utendørs. 

Har du behov for et spesielt tilrettelagt opplegg. Alene, i en mindre gruppe, eller som en del av de andre undervisningsgruppene. Ta kontakt med oss, så vil vi legge til rette for at konfirmasjonstiden blir god og minnerik.

Velg din menighet under for påmelding.

Har du spørsmål rundt påmeldingen eller til informasjonsmøte 13. september kl. 18.00, ta kontakt på telefon 52809500 eller e-post post.haugesund@kirken.no