fbpx

Samtaletilbudet «13-20» er kommet til Haugesund.

13-20 har kommet til Haugesund.. 13-20 er en del av Den norske kirkes diakonale arbeid for ungdom og ble startet i Bærum i 2010 i samarbeid med Bærum kommune. Du finner også 13-20 i Bærum, Bergen, Ullensaker, Groruddalen og Sandefjord. 

Et samtaletilbud for ungdom.

Målgruppen er ungdom i alderen 13-20. Tilbudet er et samtaletilbud for ungdom hvor det skal være lav terskel for å henvende seg. Tilbudet er gratis, og man trenger ingen henvisning for å komme til samtale. Det betyr at ungdom kan ta direkte kontakt med 13-20 i Haugesund.  

Alle samtalene hos 13-20 er frivillige og det er ungdommen selv som styrer hva samtalen handler om. Mange av de som kommer snakker om venner, familie, seksualitet, rus, ensomhet, eller overgrep. Men det er også rom for å snakke om helt andre ting som en kanskje går og tenker på. De som jobber i 13-20 har taushetsplikt.  

Voksne med tid

Hos 13-20 møter ungdommen voksne som har tid til å prate. Samtalene kan tas på kontoret, i bil, på samtalerommet, på kafe eller mens en går en tur. Viktigst er å finne et sted hvor ungdommene opplever å være trygge. 13-20 har også en nettsiden 13-20.no hvor ungdom kan stille anonyme spørsmål om det de måtte lure på, eller lese tidligere stilte spørsmål og svarene som 13-20 har gitt.

“Du er du og du duger”

13-20 fokuserer på at ungdom er bra nok i seg selv og at ingen har rett til å krenke deres verdighet. Vi ser ungdom for hvem de er.  

13-20 møter ungdom med åpenhet. 13-20 skal være et trygt sted, med trygge voksne, som sammen med ungdom skaper en trygg relasjon.  

13-20 tenker at ungdom er opptatt av å bli snakket med, heller enn om og til. Det er viktig at ungdom opplever voksne som lytter og tar der de snakker om på alvor.  

13-20 ønsker at ungdom skal oppdage og erfare sin egen styrke i møte med livets utfordringer og muligheter.  

13-20 er et samtaletilbud for alle ungdommer uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn, politisk ståsted og seksuell identitet.  

Nå når 13-20 har kommet til Haugesund kan de som ønsker kontakt kan sende sms eller ringe «13-20 i Haugesund» på nummer 404 72 328. Du kan også  besøke oss i Skåregata 145, 2. etg i Vår Frelsers Menighetshus, (inngang fra Skåregata eller fra parkering i kjelleren). Det beste er kanskje å ta kontakt pr. telefon første gangen slik at du vet at vi er der når du kommer

Ett kommentar til “Samtaletilbudet «13-20» er kommet til Haugesund.”