fbpx

Maks 30 deltagere ved gravferd

Etablering av Nivå 5A etter koronaforskriften gir forbud mot arrangementer og den gir ytterligere begrensninger på gjennomføring av gravferd.

Haugesund kirkelige fellesråd har derfor sendt ut en pressemelding der de presiserer følgende:

Forskriften gir forbud mot arrangementer, men begravelser, bisettelser og vielser kan gjennomføres.

Gravferd

Ved begravelser/bisettelser er det tillatt med inntil 30 deltakere når alle deltakere har faste, tilviste plasser. Nødvendig medvirkende kommer i tillegg.

Vielser

Ved vielser er det kun tillatt at brudeparet, vigsler (prest) og to vitner er til stede.

Medvirkende kommer ikke i tillegg.

Forskriften pålegger munnbind der hvor det ikke lar seg gjøre å overholde kravet om 2 meters avstand. I praksis innebærer dette at munnbind er påbudt gjennom hele seremonien i Haugesund kommune.

Det har tidligere vært spørsmål om antall deltagere og avstandskrav i forbindelse med sang. Haugesund kirkelige fellesråd oppmuntrer til bruk av solist framfor allsang under den rådende situasjonen.