fbpx

Søndag ble det stiftet et viktig fellesskap i Haugesund

Men enn noen gang er det viktig å fortsette dialog, fellesskap og synliggjøringen av mangfoldet. I løpet av høsten har et interimsstyre planlagt å stifte «Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Haugalandet». Søndag i bystyresalen skjedde det. 30 deltakere fra forskjellige tros og livssynsamfunn utgjorde det første rådsmøte som valgte sine formålsparagrafer, strategi og styre.

Hilsen fra ordføreren

Ordfører Arne-Christian Mohn var invitert for å holde en hilsen. -Dette er jeg veldig glad for at har blitt til, sa han. Noe han har ønsket seg lenge i Haugesund. Tom Landås som har fungert som interimsstyrets leder hadde den glede av å se alle de muslimske menighetene i byen, Den norske kirkes menigheter, Humanetisk forbund, Bahai-samfunnet på Haugalandet og Metodistkirken til stede i salen. Den katolske kirke og Rumensk Ortodoks kirkesamfunn er også blant stifterne av STL

Fra Oslo, og STL Norge, var Senaid Kobilica til stede og kom med en hilsen og gratulerte Haugesund med stiftelsen av STL


Tom Landås (Den norske kirke), Ibrahim Sabic (DIF Bosnia og Herscogevinen i Norge), Linda Grafe (Humanetisk forbund), Senaid Kobilica (STL Norge)

Skal fremme dialog

STL Haugalandet ønsker gjennom dialog å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn på Haugalandet, sies det i vedtektene. Videre -Å arbeide for fremme av likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. -Arbeide internt og eksternt med spørsmål som er av felles interesse for medlemsorganisasjonene, og være bindeledd mellom disse. -Arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv. -Arbeide med tros- og livssynspolitiske spørsmål og bidra til å realisere det livssynsåpne samfunnet.

I arbeidet i første omgang vil man sette søkelys på å arbeide med relasjoner mellom livssynssamfunn ved å besøke hverandre og delta på hverandres arrangement-

Det vil bli jobbet med å se til at alle har et sermonirom for alle. Det vil også bli tatt opp aktuelle politiske saker som trenger STL sitt synspunkt STL ønsker å bidra med å arrangere møter f.eks i mangfoldfestival, kulturkvelder og dialogkvelder.
En absolutt hovedsak bli å arbeide for å hindre hat og diskriminering

Det første styret er sammensatt på følgende måte:

2 representanter fra Human-Etisk- Forbund: Linda Grafe, Signe Lill Maas, Kjersti Selås
1 representant fra DIF Bosnia og Herscogevinen i Norge. Ibrahim Sabic
1 representant fra Islamsk Råd, Haugesund. Mustapha Chihab, vara Wesam Housheya
1.representant fra Den norske kirke, Tom Landås. Vara: Rune Engedal
1.representant fra Rumensk ortodoks kirkesamfunn, Valeriu Dumitru Chiorbeija