fbpx

Tilrettelegging i forbindelse med Kolbein Falkeids bisettelse fredag 2. juli kl. 13.30

Kolbein Falkeid blir bisatt i Vår Frelsers kirke. Smittevernreglene gjør at bare 200 personer kan delta på bisettelsen i Vår Frelsers kirke.

Begravelsen blir strømmet av Haugesunds avis, men vi vet av erfaring at ikke alle har tilgang til å følge strømming på nett. I tillegg forventer vi at en del mennesker vil ønske å vise sin siste respekt for vår høyt skattede dikter ved å være til stede når kisten bæres ut av kirken. Kirken legger derfor til rette for at inntil 400 personer kan delta i gudstjenesten på et avsperret område mellom kirken og Vår Frelsers menighetshus. Her vil det bli rigget til høyttalere slik at man kan følge seremonien som pågår i kirken. Når seremonien avsluttes vil Skåregata bli sperret slik at deltakerne kan ta oppstilling i Torggata hvor bilen med kisten vil kjøre ned, før den svinger sørover i Sørhauggata. Kirken vil oppfordre byens befolkning til å benytte anledningen til å gi Kolbein Falkeid sin siste hilsen ved å ta oppstilling langs Torgbakken og Sørhauggata fra klokken 1430.

 

Den norske kirke er å forstå som arrangør. Vi er derfor pålagt å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. De som ønsker å delta må derfor ta med en lapp påført navn og telefonnummer samt holde seg innenfor oppsatte sperrebånd. Lappen med navn og nummer leveres ved ankomst. Navnelappene vil bli oppbevart på forsvarlig måte og bli slettes etter 14 dager. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene er covid-19-forskriften §13d.