fbpx

Feiring av 90 jubilanter!

Hvert år arrangerer menighetene en jubilantfest for de som fyller 75, 80, 85, 90, 95, 100 + år.  I dag er det Rossabø og Vår Frelsers menighet som feirer jubilantene.

Totalt er det 90 jubilanter som har tatt imot invitasjonen som er sendt ut i posten. Mange av dem har med seg følge så til sammen er det rundt 150 feststemte deltakere samlet i de to menighetene

Populært arrangement

De årlige jubilantfestene er svært populære. For mange eldre er dette kanskje den eneste gebursdagsfeiringen de har, for andre er det en sjelden mulighet til å treffe gamle kjente.

Uansett er det en stor dag både for de som er jubilanter og de som kommer som følge. Det er også en stor dag for menigheten og en mulighet for å sette pris på de eldre.

Mat og underholdning

På jubilantfestene er det selvfølgelig servering av mat og drikke – og selvfølgelig kaker. Men det er også forskjellige typer underholdning og sang.

I år var det foredrag av Hartvig Waage og Simund Hansen. Først holdt de fordrag i Rossabø, før det skyndet seg videre til festen på Vår Frelsers menighetshus. Sigmund Hansen var for øvrig selv en av de inviterte til Jubilantfesten i Vår Frelsers menighet!

Invitasjonen kommer i posten

De som er jubilanter får invitasjonen i posten. Dette gjelder kun medlemmer siden det er medlemsregisteret menighetene navnene fra. Skulle du ikke være medlem men jubilant og ønsker å være med på feiringen må du derfor selv ta kontakt med menigheten du hører til.