fbpx

Velkommen til likekjønna vigsel i kirkene i Haugesund!

Pride-måneden juni er her, og vi som er prester i Den norske kirke i Haugesund ønsker velkommen til likekjønnet vigsel i kirkene i Haugesund. Bryllup kan gjøres stort eller lite – med mange eller få gjester. 

Kirken har en mørk historie med behandlingen av mennesker med LHBT+-identitet. Dette skjedde ikke i et vakuum – hele det norske samfunnets holdninger mot mennesker med LHBT+-identitet har vært i endring – heldigvis. Det er nødvendig å ta et oppgjør med det som ligger bak oss. Biskopene i Den norske kirke uttalte i februar i fjor at «kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte» i forbindelse med 50-årsmarkeringen av opphevelsen av straffelovens § 213. Det er en uttalelse vi er glade for, for den erkjenner den smerten og skaden kirken har påført, og bekrefter samtidig alles menneskeverd.

Det er nødvendig å rette blikket bakover og ta et oppgjør med den behandlingen mennesker med LHBT+-identitet har fått. Samtidig er det også viktig å rette blikket fremover: Å heve stemmen mot den fortsatte diskrimineringen mennesker med LHBT+-identitet erfarer. Å stå opp for retten til å elske den man vil. Og å si så tydelig vi kan: Velkommen til likekjønnet vigsel i kirken i Haugesund – vi gleder oss til å feire kjærligheten!

Prestene i Den norske kirke i Haugesund

Rune Steensnæs Engedal, prost i Haugland prosti

Bård Egil Dyrhol, sokneprest i Rossabø menighet

Arnt Johan Vistnes, sokneprest i Skåre menighet

Tor Jakob Bjørndal, sokneprest i Vår Frelsers menighet

Ole Amund Halvorsen Gaustad, kapellan i Rossabø og Skåre menigheter

Ingvild Lalim Hanseid, kapellan i Vår Frelsers og Skåre menigheter

Dette er et leserinnlegg skrevet av prestene i Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkelige fellesråd er opptatt av at alle skal tas godt i mot og føle trygget i kirken. Derfor har alle ansatte vært på kurs i hvordan man skaper trygge rom i kirken for LHBT+ (Lesbiske, Homofile, Bifile og Trans) personer.