fbpx

Trygge om for alle i kirken

I år har ansatte i kirkene i Rogaland vært på kurs i hvordan man skaper trygge rom i kirken for LHBT+ (Lesbiske, Homofile, Bifile og Trans) personer. Siste onsdagen i mai var det Haugesund sin tur Øyvind Tjelle, inkluderingsrådgiver på bispedømmekontoret, og Kjetil Solvi Nordstrøm, kirkeverge i Haugesund, var kursholdere.

Ikke teologi, men mennesker

Dette kurset handler om hvordan de ansatte skal møte kollegaer og medmennesker generelt uavhengig av identitet eller seksuell orientering. Det handler ikke om bibelske og teologiske vurderinger av kjønnsmangfold og samlivsformer.

Den norske kirke som arbeidsgiver

Kurset er utviklet av kirkerådet. Tanken bak er så enkel at Den norske kirke skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver, og at også personer med LHBT-identitet deltar med sin kompetanse og livserfaring i kirken.

Kurs med ringvirkninger

Med større forståelse for sine kollegers utfordringer vil de ansatte også ha bedre forutsetninger for å ta i mot de som kommer i kirken.

Den norske kirke skal være åpen og inkluderende for alle mennesker, uansett legning eller identitet. Dette kurset og samtale opplegget vil hjelpe de ansatte å leve opp til disse forventningene.  

LHBT+ i Den norske kirke

Den norske kirke skal ha har rom for alle, uansett kjønn og seksualitet. Sånn har det ikke alltid vært. Her finner du punktvis oversikt over den historiske prosessen mot en mer åpen kirke frem til i dag.

Det finnes også konkrete plane og handlingsdokument. En oversikt over disse finner du her.

Har du opplevde noe negativt i kirken.

Den norske kirke har opprettet et varslingssystem for ansatte, frivillige og andre som er i kontakt med kirken. Har du opplevd situasjoner i kirke du føler bør rapporteres så har du muligheten til å gjøre det her.