fbpx

Drop-in dåp lørdag 10. juni

Ble det ikke noe av dåpen? Kanskje var det pandemien som gjorde det vanskelig, eller ble det vanskelig å finne en passende dato? Eller var det sånn at dine foresatte valgte å ikke døpe deg? Det er aldri for sent å bli døpt. Dåpen er for alle. Ung eller gammel, troende og tvilende. Kom som du er, hvor du enn bor, til Drop-in dåp lørdag 10. juni

Hva er dåp?

Dåp er å høre til i kirken. I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Dåpen gir oss del i Guds frelse. Det er en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. I dåpen blir du medlem av Den norske kirke, og del av den verdensvide kirke. Vannet er sentralt i dåpen. Vannet er livsviktig for alt som lever og er symbol for liv og vekst. Dåpshandlingen er basert på tillit til at Guds løfter bærer hele livet gjennom. 

I kirken er alle velkommen uansett, enten man er døpt eller ikke.

Å velge dåp er for noen en selvfølge, mens andre har behov for mer informasjon før de tar et valg for seg selv eller sitt barn. Barn, unge og voksne i alle aldre kan bli døpt.

Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Dåpen er helt gratis.

Møter opp i Vår Frelsers menighetshus lørdag 10. juni. mellom kl. 11-13.

På menighetshuset registrerer du deg, og så får du kaffe eller brus mens du venter på tur.

Deretter får du en prat med presten som skal døpe, før dere går over til kirken og fram til døpefonten. Der blir det en fin, enkel og kort dåpsseremoni. Det er fortsatt en fullverdig dåp, like høytidelig som i en vanlig gudstjeneste.

Mange forbinder dåp med press om stort selskap og mye stress. Det trenger ikke å være slik. Etter dåpen inviteres du dåpskake, kaffe og brus i menighetssalen. Dette er helt frivillig å være med på, men på den måten slipper du å forberede selskap.

Husk å ta med fødselsattest eller gyldig legitimasjon.

Dåp av barn må skje etter samtykke fra begge foreldre. Husk skriftlig samtykke fra den andre forelderen dersom du kommer alene for å døpe noen under 15 år.

Hvis du ikke har med faddere, stiller menigheten med noen som kan være fadder for deg.

Du kan komme alene, eller sammen med noen. Det er fullt mulig å ta med seg gjester dersom man ønsker det.

Kom som du er, med finklær, dåpskjole eller hverdagsklær!

Drop-in dåp: Hvem, hva, hvor – og hvordan?

Kirkelig medarbeidere fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menighet vil ta imot alle som ønsker å bli døpt denne dagen, uavhengig av hvor i distriktet man er bosatt.

Du trenger ikke melde deg på i forkant. Har du spørsmål, eller vil høre mer om dette, må du gjerne ta kontakt: post.haugesund@kirken.no, eller ring 52 80 95 00, så får du snakke med en av prestene i Haugesund.

Så velkommen til drop-in-dåp!