fbpx

Gjenopptar gammel tradisjon

I 86 år, fra 1931 til 2017 var nyttårsdags-gudstjenesten i Vår Frelsers kirke og nyttårsvisitten på rådhuset knyttet tett sammen. Da startet man 1. nyttårsdag med gudstjeneste i Vår Frelsers kirke før man gikk bort til rådhuset.

Nå er det ikke lenger nyttårsvisitt i rådhuset på 1. nyttårsdag, men tradisjonen med gudstjeneste på denne dagen ønsker Vår Frelsers menighet og prost Runes Steensnæs Engedal å starte opp igjen.

– For meg er det et viktig anliggende å løfte fram det gode samspillet mellom kirken og lokalsamfunnet. Sammen med mange andre aktører ønsker vi å bidra positivt til at Haugesund skal være en god by å vokse opp i og leve livet, sammen med alle andre som bor her sier Rune Steensnæs Engedal.

Nyttårshelgen er en spesiell anledning, der vi stanser opp og ser tilbake på året som har vært, samtidig som vi ser framover, på mulighetene som ligger foran oss. For mange blir det en tid for å reflektere over verdier, kultur og tradisjon.

Mange opplever også jul og nyttår som spesielt krevende, der savn av nære man har mistet, eller relasjonelle utfordringer får en særlig tyngde.

På slike dager er det fint å samles i kirken for å reflektere over verdier, kultur og tradisjon.

Dette er likt for oss alle og angår hele byen. Derfor har prosten som leder gudstjenesten invitert med seg flere andre.

Tidligere ordfører i Haugesund (og statsråd og stortingsrepresentant), Einar Steensnæs, vil holde en «nyttårsdagstale» i gudstjenesten, nåværende ordfører, Arne-Christian Mohn, leser den kjente teksten fra Forkynnerens bok, «Alt har sin tid».

Rita Leinan er medliturg, mens Emilie Bersaas vil lese diktet «Årsskifte» av Kolbein Falkeid.

Gudstjenesten er i Vår Frelsers kirke, 1. nyttårsdag kl 12.00