fbpx

Kolbein Falkeids bisettelse

En fullsatt kirke og et hundretall mennesker tok i dag farvel med poeten Kolbein Falkeid.

Mange ville nok foretrukket å være i selve kirken, om det ikke hadde vært for restriksjonene som la begrensing på antall deltager. Kirken fikk derfor ordnet med høyttalere på utsiden slik at flest mulig kunne få med seg det som skjedde på innsiden. Godt flott vær og god lyd gjorde at mange fikk det med seg. Vår Frelsers menighet la i tillegg til rette for stoler og benker utenfor menighetshuset. De fleste av tilhørerne valgt derimot å være rundt kirken, mot Edda kino, parken utenfor biblioteket og Torgbakken. Ja helt ned til Haraldsgata sto det mennesker som ville vise en siste ære for Kolbein Falkeid.

Barn og barnebarn holdt fine minneord som viste oss en god og kjærlig far og bestefar. Edvard Hoem og Anders Heger holdt også minneord om poeten og dikteren.