fbpx

Støttekonsert for Ukraina

Få timer etter invasjonen, fikk Rotary i Norge en anmodning fra «Lviv International Rotary Club» om vi kunne hjelpe, og i løpet av få uker var medisinsk utstyr, nødhjelp, mat, klær og annet etterspurt utstyr underveis.

Rotary i Norge har deltatt i hjelpearbeid i Ukraina siden starten av krigen. Bare få timer etter invasjonen ble de kontaktet av «Lviv International Rotary Club». Få uker etter var blant annet medisinsk utstyr, mat og klær på vei til Ukraina

Rotary leverer klinikker

Nå skal leverer Rotary mobile akutt-klinikker, og det siste året har de levert 39 slike klinikker til bruk nær fronten i Ukraina, hvorav 10 er fullfinansiert av Rotarianere i Norge.

De bygges på tilhengere (i Ukraina) og hengeren har strømaggregat og utstyres for akuttkirurgi og livredning. Den har bl.a. behandlingsbord for kirurgiske inngrep, hjertestarter, tannlegestol for akutte lidelser i munnhulen, samt generell førstehjelp.

Klinikken kan trekkes av en vanlig personbil og brukes der behovene til enhver tid er størst. De bemannes døgnet rundt, og vi vet at det også vil være stort behov for dem også etter at krigshandlingene en gang tar slutt.

Kostnaden for en ferdig klinikk er 450.000 kroner.

Inntektene fra støttekonserten med en Bandura musikkgruppe fra Lviv, i Vår Frelsers kirke på søndag 14. april, går utelukkende til å finansiere slike klinikker.

Bandura – et viktig symbol

Strengeinstrumentet bandura er unikt for Ukraina og et viktig symbol i selvstendighetskampen. Dette har det vært helt siden Tsarens tid. I de større russisktalende byene ble de som spilte Bandura ofte behandlet som vanlige gatebøller av den ikke-ukrainske befolkningen. De ble arrestert og fikk instrumentene sine ødelagt.

På 1930-tallet tok sovjetmyndighetene tiltak for å kontrollere og innskrenke deler av den ukrainske kulturen (se Russifisering) de anså som uegnet. Dette inkluderte også enhver interesse for banduraen.

Gjennom hele 1930-tallet ble bandurister stadig arrestert og tatt bort for avhør som kunne ha vart i flere måneder. Mange ble stadig plaget av myndighetene. Mens de tidlig på 1930-tallet fikk relativt milde dommer på 2–5 år for de som ble beskyldt, etter 1936 var dommene ofte dødelige og umiddelbare – døden ved skyting.

I 1933 ble rundt 300 bandurister samlet nær Kharkiv under påskudd av å delta på en konferanse. Alle ble drept.

Du kan lese mer om konserten på skjerikirken.no