fbpx

Rossabø menighet blant topp 50 menigheter i Fasteaksjonen.

Jon Erik Strand foran innsamlingsbøsser fra Fasteaksjonen

Årets fasteaksjonsdager var 26.-28. mars. Også i år var alle 3 menighetene i Haugesund med på innsamlingen. Det samme var hele 1200 andre menigheter. Derfor er det imponerende når Rossabø ligger på 47. plass i innsamlet beløp. Vår Frelser kom seg inn på topp 100 listen – de ha all grunn til å være stolte over det.

Mer enn penger

Men Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Kirkens Nødhjelp jobber på oppdrag fra kirkene i Norge ute i verden, og de lager innhold til fastetiden for menighetene. I fastetiden får konfirmanter over hele landet undervisning om hvor urettferdig verden er, og de får være med på det diakonale tjenesteoppdraget det er å være med og samle inn penger til arbeidet som vi står sammen om. Hvert år setter de også søkelyset på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.

Slik gikk det i Haugesund

Rossabø Menighet

Bøssebærerne i Rossabø Menighet har i 2023 samlet inn 78.427 kroner. Dette betyr at Rossabø Menighet har gitt rent vann til 314 personer.

Sammenliknet med andre menigheter er Rossabø Menighet på 47. plass når det gjelder totalt innsamlet beløp.

Her finner du Rossabø sin side på Fasetaksjonen.no

Vår Frelser Menighet

Bøssebærerne i Vår Frelser Menighet har i 2023 samlet inn 55.811 kroner. Dette betyr at Vår Frelser Menighet har gitt rent vann til 223 personer.

Sammenliknet med andre menigheter er Vår Frelser Menighet på 92. plass når det gjelder totalt innsamlet beløp.

Her finner du Vår Frelsers sin side på Fasteaksjonen.no

Skåre Menighet

Bøssebærerne i Skåre Menighet har i 2023 samlet inn 31.623 kroner. Dette betyr at Skåre Menighet har gitt rent vann til 126 personer.

Sammenliknet med andre menigheter er Skåre Menighet på 223. plass når det gjelder totalt innsamlet beløp.

Her finner du Skåre menighets sider på Fasteaksjonen.no

Viktig info: Menighetens innsamlede totalbeløp er et resultat av hva menigheten har samlet inn både fysisk og digitalt, men også gaver til fasteaksjonen som er registrert sentralt fra privatpersoner og næringsliv med postnummer i soknet.