fbpx

Hva er 13-20? 

13-20 er en hjelpetjeneste som ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er. Navnet 13-20 kom til fordi de vil hovedsakelig hjelpe ungdommer fra 13-20 år 

Hvorfor 13-20 er viktig 

13-20 er en veldig viktig tjeneste for ungdommer som kanskje trenger noen å snakke med, det er nemlig ikke alle som har folk i livet sitt som de kan stole nok på til å snakke om vanskelige ting med. Hvis du kanskje har et anonymt spørsmål eller trenger å snakke med en voksen i virkeligheten, er dette den perfekte tjenesten for deg. 

Diakoni 

Denne tjenesten er del av Den norske kirkes diakonale tjeneste. Diakoni er kirken sitt omsorgsarbeid, og handler om å møte mennesker med respekt. Selv om tjenesten har nærme relasjoner med kirken, kan du bruke 13-20 sine tilbud, uavhengig av kulturell bakgrunn, livssyn osv. 

Meldeplikt 

Personer som arbeider for 13-20 har samtidig meldeplikt, noe som betyr at hvis de sitter på opplysninger som de har grunn til å tro kan skade ungdommens eller andres liv og helse må de ansatte ta kontakt med eventuelt foresatte eller politiet. 

Anonyme spørsmål

13-20 gjør det også mulig å stille anonyme spørsmål på nettsiden deres, dette er helt anonymt så du treng ikke å skrive navn, e-post eller noe. Dette gjør at folk som ikke tørr å meddele sin identitet fortsatt kan ta i bruk tjenesten, og fortsatt få svar på ting de vil ha svar på.