fbpx

Overraskende mye kontanter.

Overraskende mye kontanter. Spenningen var stor hos både bøssebærere og menighetene før Fasteaksjonen i går – har folk fortsatt kontanter? Svaret kom i løpet av noen timer tirsdags kveld – folk har fortsatt kontanter. Rundt 100.000 kom inn fysisk i bøssene i Haugesund i går.

I tillegg ble VIPPS flittig brukt blant byens innbyggere. Like mye kom inn via mobiltelefonene, noe som gir et resultat på over 200.000 fra Haugesund

Vår Frelsers fikk inn 74.000 av dette var 32.000 på VIPPS og Rossabø fikk 31.000 i kontanter. Skåre har ikke sine tall klare enda.

Over 20 millioner

Årets innsamling hadde fått inn over 21 millioner på onsdag formiddag. Dette er mye penger, men Fasteaksjonen handler om mer enn penger. Fasteaksjonen er en viktig del av konfirmanttiden i Haugesund. Det betyr at ungdommer i Haugesund hvert år lærer om de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.

Nødhjelp til krigsrammede ukrainere

Befolkningen i Ukraina trenger akutt nødhjelp. 1,5 millioner mennesker har så langt flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær. Flyktningkrisen er nå den raskest voksende i Europa siden andre verdenskrig.

Mange har flyktet fra alt de eier og behovet for akutt nødhjelp er enormt. Folk trenger livsnødvendige ting som vann, mat, husly og medisiner.  

Vi har satt i gang en respons sammen med våre partnere og bidrar med livsviktig hjelp til flyktningene, både i Ukraina, Ungarn, Romania og Polen. Vi har et godt nettverk i dette området gjennom den internasjonale humanitære alliansen ACT Alliance.

Kirkens Nødhjelps ansatte på bakken i Ukraina forteller at mange er svært bekymret for eldre og syke slektninger som ikke klarer å legge ut på flukt. Avstandene er lange, og mange har ikke tilgang til bil. 

Vi er også bekymret for at mange syke med behov for spesiell behandling, som for eksempel kreftpasienter, ikke får livsviktig behandling. Dette på grunn av store belastninger på helsesystemer i mottakerlandene, og mangel på dette tilbudet på grensen.

– Motstridende meldinger om våpenhvile og humanitære korridorer fra enkelte byer oppfattes som et signal til flukt, også for folk som befinner seg andre steder nå, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. 

Den eskalerende situasjonen i Ukraina vil få store humanitære konsekvenser. 

– Liv går tapt, mennesker drives på flukt, levekår rammes. Fattige, eldre og sårbare må bære de tyngste byrdene. Konflikten kan ramme mange, og vi jobber sammen med partnerne våre for å nå ut til innbyggerne i Ukraina som flykter for sine liv, sier Høybråten.

Fokuslandet for årets fasteaksjon er fortsatt Malawi.

Tidligere i år ble landet rammet av flom, og Kirkens Nødhjelp var til stede med krisehjelp. I tillegg jobber vi også med langsiktig bistandsarbeid i landet, blant annet gjennom klimatilpasset jordbruk gjennom vanning via dryppsystemer. Dere vil blant annet møte Takondwa Phanga. Han er agronom, og lærer bort moderne jordbruksteknologi til småbønder for å bekjempe sult og fattigdom.

Pengene går til Kirkens nødhjelp.

Pengene som samles inn, går til organisasjonen Kirkens nødhjelp sitt arbeid. Det betyr at pengen samles på konto og kan raskt brukes der det er behov for det. Ukraina er et av de siste akutte tilfellene.