fbpx

Mye fellesskap på tross av pandemien

Økonomien går godt. Oppslutning om barne- og ungdomsarbeidet holder seg. Og færre en fryktet er blitt borte fra gudstjenestene. Dette er noen av overskriftene i årsmelding for Skåre menighetsråd 2021.

Gudstjenesteliv og trosopplæring

-I år som i fjor er det vanskelig å si noe veldig bestemt om hvordan oppslutningen på gudstjenester har vært. Vi ser at vi på statistikken ligger litt under slik det var før pandemien. Men ikke så mye som jeg hadde fryktet.  Det er i hovedsak veldig positivt i og er gjennomført en eneste skolegudstjeneste (pga pandemien) disse drar tradisjonelt opp snittet på gudstjenester, rapporterer soknepresten.

-At vi opplevde noen gudstjenester med svært få til stede er svært forståelig med tanke på at man gjerne ville unngå smitte under de mest krevende periodene og inn mot høytidene.

Noen gudstjenester hadde likevel oppmøte opp mot det vi opplevde før pandemien, som Allehelgensdag og Lys Våken. Når vi nå, foreløpig, har lagt pandemien bak oss, ser jeg frem mot gode gudstjenesteopplevelser i Skåre menighet, skriver Arnt Johan Vistnes.

Skåre menighet gikk inn i året 2021 med erfaringer bl.a. omkring hensyn til smittevern i arbeidet med å samle barn og unge i trosopplæringen. Bestemmelser omkring avstand mellom personer og antall som var lov å samles endret seg stadig i året som gikk også. På tross av dette har menigheten klart å gjennomføre de tiltakene som går gjennom hele året slik at vi fikk holde noenlunde på kontinuiteten.

Menighetsrådet styrer trygt

Skåre menighetsråd har i løpet av 2021 avholdt 7 møter og behandlet 44 saker. Jarle Botnen ledet rådet frem til desember. Da ble Marie Kristensen valgt til ny leder.

Skåre menighetsråd har i løpet av året behandlet blant annet disse sakene:

-Fordeling av midler fra Frøylandsfondet

-Svart på høring om kirkelig strategi og høring om kirkelig organisering

-Drøftet, og stilt seg positiv til å etablere en ettåringstjeneste i  menigheten i samarbeid med de andre menighetene.

-Det er vedtatt en kirkemusikalsk plan for menigheten.

-Etableringen av 13-20 og Skåre menighets deltakelse i dette arbeidet.

-menigheten etablerte ny ballbinge og uteplass for bål mm

-Det er gjenopptatt planlegging av utsmykking i Udland kirke

Skåre menighetsråd kan melde om fortsatt god orden i økonomien i den forstand at forbruket står i stil med det vi får inn. Skåre menighet er også i en spesielt god situasjon i og med vi har Frøylandsfondet som er forvaltet svært godt de siste årene og som gir god avkastning til menighetens arbeid og Udland kirke.

Olava og Inghart Frøylands Legat

Stiftelsen Olava og Inghart Frøylands Legat for Skåre menighet i Haugesund er en stiftelse beliggende i Haugesund. Stiftelsens formål er å bidra økonomisk til menighetsarbeidet i Skåre menighet. Det skal særskilt legges vekt på arbeid for unge og eldre og den nye Udland kirke. Den nye Udland kirke forstått som bidrag til inventar, utstyr og utsmykning.

Stiftelsen ble opprettet den 24.01.2012 med grunnlag i testament fra Olava og Inghart Frøyland.

Totalt kr 1.747.833 ble tilført deres porteføljer i avkastning i 2021.

Menigheten inviterer til Menighetsmøte/årsmøte for å legge frem rapport og regnskap søndag 24.april etter gudstjenesten.