fbpx

Solidaritetsgudstjeneste 

På tirdag 22. mars var 200 konfirmanter og foreldre samlet i Udland kirke til Solidaritetsgudstjeneste. Gudstjenesten holdes i forbindelse med den årlig Fasteaksjonen som konfirmantene deltar på. Tema denne gang var naturlig nok krigen i Ukraina.  

Fasteaksjonen 

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er legges til tiden av kirkeåret som heter fastetiden. 

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. For hver krone som samles inn hjelpes de som trenger det aller mest. Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,37 milliarder kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

Unntaksår 

2020 og 2021 var unntaksår, men de siste årene før dette har innsamlingsresultatet fra fasteaksjonen årlig ligget på rundt 35 millioner kroner. Dette er svært viktige midler for å sikre livsviktig hjelp. Da koronapandemien rammet verden i 2020 kunne Kirkens Nødhjelp bruke av disse midlene til å sette i gang koronatiltak i over 20 land. Hver krone som blir samlet inn er helt avgjørende for atde kan igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer, og til å skalere opp arbeidet til dem som trenger det aller mest. Sammen kan vi gjøre enda mer der nøden er størst.

Konfirmantene deltar 

Solidaritetsgudstjenesten er konfirmantenes gudstjeneste. De er med både på planlegging og de deltar på de fleste områder rundt gudstjenesten. 

Noen konfirmanter ledet forbønn både med høytlesning og plakater. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med sjokoladekake, brus og kaffe.