fbpx

Økning i besøk på julegudstjenestene

Bilde av forsiden på julekort

To av tre menigheter i Haugesund hadde økning i besøk på julaften i 2023, i forhold til 2022. Men fortsatt er det et stykke igjen til 2019.

Menigheter sendt julekort

Hver av menighetene, Vår Frelsers og Skåre, sendte ut rundt 200 julekort med invitasjon til julegudstjeneste til utvalgte årskull til én av gudstjenestene. Kullene valgte soknepresten i menigheten ut i fra hvilken aldersgruppe han ville rette prekenen mot i denne gudstjenesten. De andre gudstjenestene ble også nevnt i teksten på kortet.

På kortene var det også et «PS» der det ble informert om ett annet arrangement i julen. Vår Frelsers menighet valgte 1. juledagsgudstjenesten og Skåre menighet valgte juletrefesten i romjulen. Begge hadde en økning i oppslutning fra i fjor.

For juledagsgudstjenesten var økningen rundt 18% og for juletrefesten var økningen på over 120%!

Økning i besøk over hele landet

Samlet var det økning i besøk i landets elleve domkirker på julaften med ni prosent. I åtte av elleve domkirker var det økning i forhold til julen 2022. Økningen for disse åtte domkirkene var 17 prosent.

Aller størst økning hadde de i Stavanger, der 34 prosent flere enn forrige jul oppsøkte en av gudstjenestene på julaften i St. Petri kirke. 

St. Petri i Stavanger har sammen med Tromsø domkirke over 32 prosent økning mens Fredrikstad har over 22 prosent økning. De øvrige domkirkene med mellom 12 og 17 prosent økning er Nidarosdomen, Bergen domkirke, Oslo domkirke, Tønsberg domkirke og Hamar domkirke. Kristiansand domkirke hadde like mange besøkende, mens Molde domkirke og Bodø domkirke hadde nedgang på henholdsvis 17 og 12 prosent. 

Tall for oppslutning på julaftensgudstjenestene for hele landet, blir kjent først 15. mars.