fbpx

Lederopplæring for Barn Er Bra ledere.

Undervisning for ledere

For mange barn i Haugesund de Barn Er Bra festivalen en årlig tradisjon. Aktivitetene er lagt opp for skolebarn i fra 1-7 klasse. Men etter 7 hva gjør de da? Mange velger å bli ledere på festivalen.

Stort ansvar.

Det å være leder på en festival for barn er et stort ansvar og kan nok virke litt skremmende om man ikke har ledererfaring fra før. Dette forsøker festivalen å gjøre noe med og arrangerer en ledersamling med de som er ledere for første gang. Dette er en samling for de fleste lederne, uansett alder, ikke bare for de som går i 8 klasse.  

Mye å lære.

På en slik kveld lærer de mye forskjellig. De lærer og får tips om forskjellige leker og aktiviteter som kan brukes for at deltakerne skal bli kjent med hverandre. De går også igjennom ting som kan oppstå i form av konflikter, usikre barn eller andre situasjoner som de kan komme opp i på en så stor festival. Dette gjør lederne tryggere i forhold til det de skal være med på i høstferien. De fleste av disse lederne, spesielt de yngste har mer erfarne ledere med seg så de slipper å bekymre seg for mye – men de kan fort være den første som kommer inn i forskjellige utfordrende situasjoner blant deltakerne.

Ekte ledere som tas på alvor.

For festivalen er det viktig at man som leder føler at man har et ansvar. Det er derfor viktig at de har en slik kveld der de får vite hva som forventes av dem og hvordan de leve opp til de forventningene. Alle lederne får honorar for den jobben de gjør på festivalen.

Ett kommentar til “Lederopplæring for Barn Er Bra ledere.”