fbpx

Fremfører Johannespasjonen av Johann Sebastian Bach

26. mars fremfører Vår Frelsers kirkes kantori Johannespasjonen av Johann Sebastian Bach sammen med profesjonelle musikere og solister under ledelse av kantor Goos ten Napel.

Johannespasjonen er en av Johann Sebastian Bachs mest berømte kirkemusikalske verk. Det ble skrevet i 1724 og fremført for første gang i Nikolaikirken i Leipzig, Tyskland. Verket er basert på evangeliet om Johannes og forteller historien om Jesu lidelse, død og oppstandelse.

Solister synger “rollene” til evangelisten, fortelleren, og de ulike personene som opptrer i fortellingen, mens koret har ulike roller, dels som folkemengde og andre grupper og dels som menighet, som med kjente koraler gir uttrykk for sin opplevelse av det som blir fortalt. For å utdype det som skjer og skape ettertanke fletter Bach inn en rekke arier med et mer meditativt innhold.

Bachs Johannespassion er kjent for sin dramatiske kraft og følsomme musikalitet, og består av arier, kor og resitativer som gir uttrykk for smerte, lidelse og håp. Stykket er også bemerkelsesverdig for sine strukturelle og musikalske kompleksiteter, og krever høy teknisk dyktighet av både musikerne og sangerne som fremfører det.

Johannespasjonen er en viktig del av den kristne musikalske arven, og har inspirert mange senere komponister og musikere. Stykket representerer også et høydepunkt i Bachs karriere, og viser hans evne til å skape musikk som er både vakker og meningsfull.

Stykket er et testament til Bachs genialitet som komponist og hans evne til å uttrykke de dypeste følelsene og erfaringene gjennom musikk. I dag, nesten 300 år etter at det ble skrevet, fremføres Johannespasjonen fortsatt over hele verden, og tiltrekker seg publikum fra alle bakgrunner og tro.

På søndag 26. mars kan du du oppleve det i Vår Frelsers kirke. Billetter kan du kjøpe her.