fbpx

Gratulerer med dagen!

Den 6. februar feirer samene sin nasjonaldag – en dag dedikert til å ære og feire den samiske kulturen, historien og identiteten. Samenes dag markerer en viktig anledning for å reflektere over samenes rike arv, deres unike språk, tradisjoner og levesett.

Det bor samer over alt i Norge, også i Haugesund, og dagen feires derfor i kirker over hele landet. I Haugesund ble dette gjort i søndagens gudstjeneste i Vår Frelsers kirke. Dette var 5. gang dette ble gjort. Tidligere har dagen vært markert på forskjellige måter i Haugesund, alt fra kveldsgudstjenester til utegudstjeneste i korona perioden. I disse gudstjenestene har lokale samer deltatt med både samisk bønn og joik.

Denne dagen er ikke bare en feiring av samisk kultur, men også en anerkjennelse av samenes rettigheter, deres kamp for selvbestemmelse og respekt for deres land og ressurser. Det er en påminnelse om behovet for å bevare og fremme samisk språk og kultur for fremtidige generasjoner.

Samene, urfolket i Nord-Europa, har en rik arv som spenner over generasjoner. Feiringen av Samenes dag gir oss alle en mulighet til å lære mer om deres tradisjoner, klær, musikk og joik, samt å reflektere over utfordringer de fortsatt møter i dagens samfunn.

Den norske kirke har et ansvar

– Samenes nasjonaldag er en festdag! Det er en dag med feiring hvor vi kan være stolte over og glade for alt samer representerer og har i dagens samfunn. En dag hvor hele Norge og Den norske kirke feirer mangfoldet av kultur, uttrykk og tro, sier leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. 

Den norske kirke har et særlig ansvar for å skape likeverdig kirkeliv for det samiske folket. Sammen med andre gode krefter over hele verden, arbeider kirken med å løfte urfolks verdighet, livsvilkår og rettigheter. Allerede i 1990 vedtok Kirkemøtet en egen strategiplan, som ble revidert i 2019. Den fremhever samisk kirkeliv som likeverdig og nødvendig – for hele kirken. I 1993 ble Samisk kirkeråd opprettet.

La oss sammen hedre samenes kulturarv og jobbe mot økt forståelse, respekt og anerkjennelse for det samiske folket og deres unike bidrag til vår felles kulturarv. Gratulerer med Samenes dag! 🌟

Gratulerer med dagen til alle samer! Buorre beaivi!

Les mer:

Samisk kirkeråd

Samenes nasjonaldag