fbpx

Flott tiltak for streikerammede elever ved Håvåsen skole!

Ungdommer har behov for å være sosiale og være i et fellesskap. Etter flere år med pandemi ble det nå streik blant lærerne. Nok en gang mistet barn og ungdom den sosiale møteplassen som skolen representerer. Men i motsetning i pandemien kan elevene nå være i sammen, det har Rossabø menighet tatt på alvor og åpnet kirken noen dager i uken for ungdommer som går på Håvåsen ungdomsskole. Skolen er nærmeste nabo til kirken.

ungdommer spiller fotball i kirkekjelleren.

I Rossabø kirke er det en kjeller med både «gymsal» og biljardbord, ps4, bandrom og mye mer. Her tenkte trosopplærer Silje D at det kunne være en kjempeflott med en plass for ungdommene å møtes. Derfor ønsket hun å invitere ungdommer til å tilbringe noen timer sammen.

På torsdag var første dagen de prøvde ut tiltaket. Det var ikke fritt for at de var litt spente på forhånd. Det er alltid slik med nye arrangementer, man vet aldri hva som slår an. Denne gangen var det tydeligvis et behov blant ungdommene.

Tre dager i uken.

-30 ungdommer fra Håvåsen kom på Åpen kirkekjeller i dag! Kunne Silje fortelle etterpå. Dermed ble det raskt bestemt at de fortsetter med tiltaket. -Vi fortsetter å åpne kjelleren for aktiviteter og nybakte rundstykker i hver mandag, torsdag og fredag kl. 12-14 så lenge streiken varer.

Det er ingen påmelding så går de som går på Håvåsen kan bare møte opp.

Når så mange ungdommer møtes kan det være greit å noen ekstra voksne til å hjelpe til med det praktiske. Derfor tar de gjerne imot hjelp fra voksne som har fri på dagtid. Ta kontakt med Silje D. (e-post sd848@kirken.no ) om dere har tid og lyst til å hjelpe til, f.eks. på kjøkkenet.