fbpx

BIBLIOTEK MED EGEN PARK

Dette er en eldre artikkel som tidligere er trykket i papirutgaven av Folk og kirke

– Se den som en forlengelse av biblioteket,
som bibliotekets utomhusplan, sier
sivilarkitekt mnal og byplanlegger Karen
Ilstad og byantikvar Trygve Eriksen.
Parken er tegnet av landskapsarkitektene
Rune Vik og Nora Johanne Mellemstrand
fra Bjørbekk & Lindheim AS.
Etter planen skulle parken kunne brukes
etter 17. mai.
Her blir benker og bord, vannspeil mot
Kirkegata, klatre- og rutsjeapparater for
barna, gangtunnel flettet av pil, eføy og et
utall forskjellige planter og trær. Her skal
plantes bærbusker, epletrær og humlene
skal få sitt ”hotell”. I tillegg til dagens trapper
fra biblioteket og opp til Ludolf Eides
Plass, blir det nå en trappefri sti helt nede
fra Kirkegata og opp til Ludolf Eides Plass.
Like utenfor biblioteket blir den smale,
hellelagte flaten utvidet mange ganger,
mens det blir en grasmatte/plen nederst i
parken mot Kirkegata.
Biblioteket skal bli en plass du kan være
innendørs – og der du kan ta med deg en
bok og en kopp kaffe og sitte utendørs når
været er fint.

PARK FOR ALLE
Å gjøre det fint i byen, forebygger hærverk.
På fine dager ser utbyggerne for seg
at folk vil spise lunsjen sin ute i parken.
Barnehagebarn og skoleelever, voksne i
alle aldre, skal være velkommen.
Parken er for alle. En viktig funksjon er altså
å utvide biblioteket. Steinar Heen ved
Haugesund folkebibliotek ser for seg at
grupper, som skoleklasser og avdelinger
fra barnehagene, nå vil kunne være aktive
både ute og inne når de besøker biblioteket.

NÅR ÅPNER BIBLIOTEKET?
Steinar Heen kan ikke love annet enn at
”biblioteket åpnes for publikum en gang
til høsten”. Vårt helt private og uautoriserte
tips, er at det vil skje en gang i september/
oktober.
Selve håndverksarbeidene er ferdige ved
utgangen av juni. Men så begynner det
møysommelege arbeidet med å få alt
innvendig på plass i rom og hyller. Så er
det juli og ferie….
Den over 50 år gamle bygningen som
arkitekt David Sandved tegnet, er fredet.
Det betyr at alt som er blitt gjort, med nytt
varme- og ventilasjonsanlegg, nytt teknisk
utstyr og heis, som bygget ikke hadde fra
før, måtte godkjennes ned til minste detalj
for ikke å bryte med fredningsbestemmelsene
Byantikvar Eriksen forteller at farger på
veggene, belysning og gulv tilbakeføres til
sine opprinnelige farger og former og alle
vinduer blir skiftet.

HVA HAR DET KOSTET?
Byggeleder Asbjørn Flasnes forsikrer at
byggeledelsen har god kontroll på kostnadene
for både bibliotek og park. Kostnadsrammene
lyder på 45 millioner kroner for
å rehabilitere biblioteket. Parken har en
budsjettramme på 8,5 millioner kroner.
Etter planen skal gjerdene rundt den nye
Biblioteksparken være fjernet til 17. mai.
La oss håpe på en fin sommer i en ny
park i Haugesund

Tekst og foto: Sigmund Hansen