fbpx

I morgen går hun av med pensjon!

bilde av feiringen av Gerd Pedersen

I dag har det vært mye besøk på felleskontoret. De har kommet fra menigheter, driftsavdeling og begravelsesbyråer. Etter 20 år som kontorfullmektig på felleskontoret var det mange som ønsket å hedre Gerd Pedersen på den nest siste dagen. Hun har blitt godt kjent med mange både innenfor og utenfor kirken i løpet av disse årene. Har du ringt til kirkekontoret, er sannsynligheten stor for at hun var den første du pratet med.

29 år i kirken.

Gerd startet sin kirkelige karriere som sesongarbeider på gravplassene i 1994, der hun drev med plantestell. Dette fortsatte hun med i 5 sesonger. I 2000 fikk hun i tillegg til plantestell en kirketjenerstilling i Vår Frelser annenhver helg. Dermed var hun ansatt hele året. Tre år senere begynte hun som kontorfullmektig i full stilling – det er den stillingen hun nå pensjoneres fra. Gerd har en enorm oversikt over det som skjer i kirkene i Haugesund generelt, men spesielt når det gjelder begravelser og graver, er det få som vet mer. Alt fra hvor gravene ligger, hvilket stell som skal på de hundrevis av gravene med stellavtaler, til festeavtaler.

Takk for alt.

Det var det som sto på kaken hun selv brakte med til lunsj. Så hun er tydeligvis litt påvirket av arbeidsoppgavene hun har hatt de siste årene. Vi velger heller å sitere arbeidsgiverne hun hadde før hun begynte i kirken: ‘Gerd Pedersen har utført arbeidet på en tilfredsstillende og god måte. Hun har et behagelig vesen. Og: Hun har vært en svært pliktoppfyllende og arbeidsom medarbeider med utpreget ordenssans.’

Det burde oppsummere det vi alle tenker.