fbpx

Fornorskningshistorien må frem i lyset

Den norske kirke tar historien på alvor, og vil arbeide grundig med oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens funn. – Fornorskningspolitikken var og er et overgrep i strid med det kristne budskapet, sier preses Olav Fykse Tveit.

– Fornorskningspolitikken var og er et overgrep i strid med det kristne budskapet. Dette er et sannhetens øyeblikk for Norge. Som storsamfunn må vi nå lære av det rapporten presenterer. Vi i Den norske kirke blir utfordret til selvkritikk om kirken har tatt konsekvensene av det som skulle være kirkens budskap og verdier.

Det sier preses Olav Fykse Tveit, den ledende biskopen i Den norske kirke.

Torsdag la Stortingets sannhets- og forsoningskommisjon frem sin rapport. Kommisjonen har gransket statens fornorskningspolitikk og konsekvensene av den. Fornorskningspolitikken rammet særlig samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Fykse Tveit mener rapporten er viktig:

– Åpenhet er viktig, og denne rapporten bidrar til å få fortiden frem i lyset. Det var viktig at Stortinget opprettet denne kommisjonen. Det er gjort et godt arbeid, og mange har delt sin historie, selv om det kan ha vært en belastning. Vi er de en stor takk skyldig.

Krever innsats fra hele samfunnet

Den norske kirke var en del av staten, og er i stor grad en del av majoritetssamfunnet. Rapporten dokumenterer også kirkens bidrag til fornorskningspolitikken.

– Dette blir en stor jobb for hele samfunnet. Den norske kirke skal gjøre vår del. En viktig jobb er å tette kunnskapshull og sørge for at kirkens folkevalgte og ansatte har god kunnskap om historien og konsekvensene av fornorskingspolitikken. Dette skal vi jobbe mye med fremover, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Den norske kirke har blant annet lansert et nettbasert kurs alle ansatte er oppfordret til å ta. Alle kirker oppfordres også til å markere rapporten med en bønn i søndagens gudstjeneste.

Støttet opprettelse av kommisjonen

Samisk Kirkeråd ble opprettet for 30 år siden, og har ansvar for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål i Den norske kirke.

Leder Sara Ellen Anne Eira mener dagen og kommisjonens rapport er viktig:

– Dagen i dag er vond, for det er historier som folk har båret på i mange år. Kirken har støttet opp om etableringen av kommisjonen, og nå har vi fått mye kunnskap på bordet. Samisk kirkeråd ser frem til å bli kjent med innholdet i rapporten og hvordan dette kan følges opp.

Fortsatt mangler

Den norske kirke har arbeidet systematisk med å styrke samisk kirkeliv gjennom mange år. Kommisjonen peker på at kirken var også en av aktørene som historisk har bidratt til å holde nordsamisk språk i aktiv bruk. Samtidig peker kommisjonen på behovet for kunnskap om og ferdigheter i samiske og kvensk språk.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i gang med å se på nasjonale strukturer for kvensk kirkeliv. I 2022 ble det utgitt et eget kvensk salmehefte.

For skogfinner finnes det ingen tilsvarende kirkelige strukturer. Kirkerådet vil utrede og arbeide med den videre oppfølgingen fremover. Et fremtidig Kirkemøte vil ta stilling til ulike tiltak.