fbpx

Arnt Johan Vistnes er ny nestleder i Presteforeningen

Presteforeningens generalforsamling valgte tirsdag Arnt Johan Vistnes til ny nestleder og Eva Klokkerud som foreningens nye leder.

-Jeg er valgt frem til 2027, forteller Vistnes til Folk og Kirke. Vervet som nestleder betyr også at han må frikjøpes 50% som sokneprest i Skåre .

Samtidig er det vedtatt at Presteforeningen sier ja til å gå inn i et nytt profesjonsforbund. Et forbund sammen med diakoner og kirkelig undervisningsansatte.

Vil bidra til å gjøre prestetjenesten attraktiv

På spørsmål fra Presteforeningen om hvorfor han stiller til valg svarer han at han ønsker å være med på å skape gode arbeidsvilkår for prestene, slik at de ønsker å bli værende i tjenesten over flere år. – I dette arbeidet håper jeg å kunne være med og bidra til at prestetjenesten er et attraktivt yrkesvalg for flere. Jeg vil også si at jeg opplever dette arbeidet som interessant og utviklende for meg selv – Jeg ser at prestetjenesten kan være svært mangfoldig og relevant for mange, sier Vistnes.

Arnt Johan Vistnes mener at det er viktig å arbeide for å rekruttere studenter inn i vanlig prestetjeneste. Få tilbake de som har søkt seg vekk til annet arbeid og sikre en god og meningsfull utdanning for de som kommer inn i prestetjenesten senere i yrkeslivet. Dette gjøres ved å skape gode arbeids- og lønnsvilkår for prestene.

En viktig sak Vistnes vil jobbe videre med som nestleder er vedtaket om sammenslåingen med diakoner og kirkelig undervisningsansatte. På spørsmål fra presteforeningen om dette før generalforsamlingen svarte Vistnes at han tror at en sammenslåing er nødvendig for at vi skal være en stor og slagkraftig nok organisasjon i årene som kommer. Han tror også at dette er positivt for det tverrfaglige samarbeidet i kirken.

-I en ny organisasjon må vi arbeide for at de ulike faggruppenes egenart blir ivaretatt. Jeg mener det er naturlig at presten blir heiet frem som leder i det tverrfaglige, strategiske arbeidet.

Arnt Johan Vistnes har allerede lang erfaring med verv i presteforeningen lokalt og regionalt. Han har vært leder i foreningen på Haugalandet siden 2019. Og han har også sittet i Stiftsstyret i Stavanger siden 2019, der han har vært både vanlig medlem og nestleder. Han har også fungert som leder i stiftsstyret i fra april 2023 og frem til februar i år.