fbpx

Babysang suksess i Vår Frelsers.

Babysang suksess i Vår Frelsers. Over 70 prosent av de aller minste barna – de som er under ett år, i menigheten har vært innom babysang i løpet av 2021. 

Babysang er en del av trosopplæringen i menigheten. Det er ett tilbud for barn under ett år sammen med foreldre eller foresatte. Gjennom sang, enkle bønner, salmer, rytmer og bruk av sansene får dere flotte opplevelser sammen med babyen. Det de lærer her kan de også bruke sammen med barnet hjemme. 

Det er også et sosialt treffpunkt for dere voksne og en fin anledning til å treffe andre foreldre som nettopp har fått en baby i huset. Etter samlingen serveres det kaffi, te og kakao, så ta gjerne med niste så vi kan spise lunsj sammen. 

Et kontinuerlig opplegg. 

Alle menighetene i Haugesund har et tilbud om babysang. Opplegget i Vår Frelsers menighet skiller seg ut med at det er et kontinuerlig opplegg og ikke “kurs” i en begrenset tidsperiode som de andre menighetene i Haugesund har. 

– Fordelen med å organisere babysang som et åpent tilbud er at flere kan delta siden terskelen lavere, sier menighetspedagog Synnøve Haakonseth i Vår Frelsers menighet. 

Hun forteller at hun nok tok litt utgangspunkt i hvordan hun selv følte det som småbarnsmor. – Det er lettere å delta nå man kan komme når passer og i perioder der det passer. Som småbarnsforeldre er det ikke alltid lett å planlegge langt frem. Med et åpent tilbud slipper man å forplikte seg på samme måte. 

Babysang er viktig. 

Musikk er viktig for barnet sin motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge og utforske sammen med barnet sitt. 

Det er babysang på Vår Frelsers menighetshus hver tirsdag kl. 11. (untatt i vinterferien – 1. mars) Du kan lese mer om dette på menighetens sider som du finner her. Du kan også melde deg inn i Facebook gruppen “Babysang i Vår Frelsers”.