fbpx

Kirken sletter over 100 000 tilhørige

Tilhørigordningen opphører ved nyttår. Da sletter Den norske kirke alle barn som ikke er døpt fra medlemsregisteret. Kirkerådslederen oppfordrer foresatte til å gi beskjed hvis de fortsatt ønsker informasjon fra kirken.

Barn som ikke er døpt har blitt oppført som «tilhørige» i Den norske kirke hvis en av de foresatte er medlem. Dette har kirkeloven pålagt kirken å gjøre. Ved nyttår endres loven, og kirken sletter 117 000 tilhørige barn fra medlemsregisteret.

10. november gikk det ut brev til de berørte om dette. I brevet tilbys foresatte som melder i fra om det fortsatt informasjon om konfirmasjon og andre tilbud for barn.
– Vi sender nå brev til 100 000 foresatte som er medlemmer i kirken og har barn under 15 år som ikke er døpt. I brevet oppfordrer vi foresatte til å melde fra hvis de fortsatt ønsker informasjon om for eksempel konfirmasjonstilbudet. Det gjøres på nettsiden vår kirken.no/minside, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirken har fulgt loven.
Tilhørigordningen har flere ganger blitt kritisert. Raaum sier kirken har fulgt loven.
– Når loven nå endres, sletter vi registeret over tilhørige. Derfor er det veldig viktig at de som ønsker invitasjon til utdeling av 4-årsboken, småbarnssang og konfirmasjonstid melder fra til kirken, sier hun.

Hva slags informasjon får de som oppgir navn og fødselsdato for sitt barn?

Dersom du som er forelder/foresatt til et barn under 15 år som i dag er registrert som tilhørig, og ønsker å motta invitasjoner til aktiviteter for barn i kirken, må du oppgi navn og fødselsdato for barnet på Min side.

Da kan du få informasjon fra din menighet om aktiviteter for familier, barn og ungdom, tilpasset ditt barns aldersgruppe, og invitasjoner til aktiviteter innenfor trosopplæringen.

Blir det laget et nytt register, ettersom man fortsatt kan få informasjon?

Nei.

Dersom du som er forelder/foresatt til et barn under 15 år som i dag er registrert som tilhørig, og ønsker å motta invitasjoner til aktiviteter for barn i kirken, må du oppgi navn og fødselsdato for barnet på Min side.

Informasjonen som du oppgir om barnet blir da derfor knyttet til deg (medlemmet) som foresatt, og barnet blir ikke registrert som en egen oppføring i medlemsregisteretmed personnummer, eller annen informasjon. Den eneste informasjonen som lagres er navn og fødselsdato til barnet. Denne informasjonen kan slettes av deg når som helst på Min side.

Dersom du har ønsket informasjon relevant for ditt barn, er det derfor du som er medlem som får informasjonen, ikke barnet.

Dersom du er mellom 15 og 18 år og står registrert som tilhørig, må du bli medlem i kirken for å få tilsendt informasjon. Les mer om dåp og medlemskap i kirken her.

Alle barn som er tilhørige slettes fra kirkens medlemsregister.

– Ungdom mellom 15-18 år er religiøst myndige, og kan selv velge å la seg døpe for å bli medlem i kirken. Disse vil få et eget brev om dette, sier Raaum.
8 av 10 medlemmer vil døpe barna sine

Selv om 8 av 10 medlemmer sier de vil døpe barna sine, vil noen familier vente med barnedåpen til barnet kan bestemme selv.
– Alle er velkommen til dåp, men det må være opp til den enkelte familie å vurdere. For at barnet skal kunne ta et informert valg, ønsker kirken å sende informasjon – spesielt om påmelding til konfirmasjon, sier Raaum.

Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Døpte barn er medlemmer, og vil fortatt få invitasjon til konfirmasjon og andre aktiviteter for barn og unge. Tilhørige som vil bli medlemmer, kan la seg døpe i kirken.

Fakta:

  • Tilhørigordningen er lovfestet i kirkeloven. Loven pålegger Den norske kirke å registrere barn som ikke er døpt, der minst en av foreldrene er medlem, som tilhørig.
  • Fra 1. januar blir trossamfunnsloven ny lov for kirken. Da opphører tilhørigordningen. Samtidig sletter Den norske kirke alle registrerte tilhørige.
  • Foresatte til barn som ikke er døpt som ønsker informasjon om konfirmasjon og andre tilbud til barn og unge, må melde fra om dette på kirken.no/minside. Barn som er døpt får allerede denne informasjonen, da de er medlemmer av kirken.
  • Barn mellom 15-18 år er religiøst myndige, og er velkommen til dåp for å fortsatt få informasjon fra kirken.
  • Ved kommende årsskifte er det 117 000 tilhørige, av disse er 104 000 under 15 år.
  • Mer informasjon om brevet er tilgjengelig på kirken.no/brev