fbpx

Kirken i Haugesund innfører “meter’n”

Den kraftige økningen i koronasmitte har medført at sentrale myndigheter har skjerpet kravene til sosial distansering.  Hvordan virker dette inn på kirken i Haugesund? 

Bare 50 deltagere på gudstjenester i Haugesund og ved gravferd 

Nye regler gir seg flere utslag. Fra mandag 9 november vil det være maksimalt 50 deltagere til gudstjenestene og i begravelseneDet skal være 1 meters mellomrom personer i alle retninger. Det er viktig å huske at dette ikke er en ny full nedstenging. Men situasjonen krever at også menighetene i Haugesund må stramme inn på sine aktiviteter 

Kirken i Haugesund innfører meter’n 

I alle kirkebygg og kapeller vil det bli lagt ut en trykksak som er av enmeters lengde. Besøkende bes om å ta den med seg for å legge den ved siden av seg. Da kan andre gjester sette seg i andre enden. Dette gjør at kohorter kan sitte sammen, samtidig som avstandskravet opprettholdes. Det gjør også at vi får en bedre og mer riktig utnyttelse av våre ulike lokaler. 

Registrering av deltagere  

Som i dag vil det være registrering av oppmøtte. Deltagere bes derfor fortsatt om å ta med en lapp hvor de oppgir navn og telefonnummer på den/de som deltar fra ens kohort. Da letter de arbeidet med gjennomføring av seremonien. Navnene vil bli oppbevart i 14 dager, deretter slettet. Dette for å kunne gjennomføre smittesporing dersom det skulle oppstå behov for dette. 

Ved graven 

Det er naturlig at en ønsker å gi uttrykk for deltagelse overfor de sørgende. Det er imidlertid viktig at man også ved graven opprettholder sosial distansering. Klemming og håndhilsning frarådes derfor.  

Fortsetter aktiviteter for barn og unge 

Menighetene i Haugesund vil i størst mulig grad fortsette aktiviteter for barn og unge. Det er foreløpig lite som tyder på at disse aktivitetene spiller en viktig rolle i smittespredning og det er fortsatt lite smitte blant yngre barn. 

Dette er fortsatt en dugnad som vi alle må delta på slik at vi slipper en ny lock-down. Kanskje kan vi til og med gå opp i antall deltagere på gudstjenestene igjen før jul. 

 

Følg med på Folk og kirke for å få med de siste nyhetene i denne saken.  

Artikkelen vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som det gjøres nye vurderinger eller kommer andre krav.