fbpx

Livsfarlig lek på kirketaket

Søndag jaktet politiet ungdommer på farlig ferd på taket til Udland kirke. Mandag fant daglig leder Tom Landås et dødt pinnsvin plassert i ventilasjonsrøret.

Pinnsvin, en truet dyreart

Moralen er klar: Ikke klatre på kirketaket, og piggsvin hører ikke hjemme i ventilasjonen! Pinnsvin skal vi verne om.

-Klatring på taket er derimot en utfordring for Udland kirke. Først og fremst med tanke på at ungdom kan skade seg, men også med fare for ødeleggelser på taket. Vi ser tendenser til skade, sier Tom Landås, daglig leder i Skåre menighet. Nå vil han se på tiltak som kan gjøre det vanskeligere å komme opp på taket.

Ja til bruk av kirken

Både familier, barnehager, barn og ungdommer bruker kirken på kveld og dagtid. Dette er menigheten glad for, men taket vil de reservere til andre formål. Menigheten ønsker at folk skal bruke kirken og området også utenfor åpningstiden. Lekeplassen er derfor fornyet med nye «lekeapparater» som er laget både for lek og trening. Disse har blitt godt mottatt. Taket er derimot ikke en del av disse apparatene. Men noen velger likevel å klatre på taket og risikerer dermed skade på både kirkebygg og egen kropp. Tom Landås har en klar melding til de få ungdommene som driver med dette: Det er en klar grense mellom å ha det gøy og drive med hærverk.