fbpx

Valgkurs i Haugesund. 

Tirsdag kveld var det samlet en hel flokk med folk i fra både Haugaland porsti og Karmøy prosti. Det var ansatte og folkevalgte i skjønn forening. Det handlet nettopp om den siste gruppen – de folkevalgte. 

Menighetsrådsmedlemmene er nemlig folkevalgt. Den norske kirke er en medlemskirke, og styres demokratisk etter valg av medlemmene i kirken. Grunnen til samlingen var kurs i kirkevalg. 

Kirkevalget faller alltid sammen med kommunevalgene, dermed er det altså valg av menighetsråd og bispedømmeråd til neste år. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør også kirkemøtet. På den måten vil de lokale valgene kunne påvirke styringen av hele kirken – også nasjonalt. 

Kirkevalget er et stort valg, og det er mye å tenke på både med tanke på utførelse og nominering. På kurset fikk de som var til stede en innføring i det viktigste av regler så de nå kan begynne å forberede seg til valget.  

Hvem kan stemme og hvem kan velges? 

Du som er medlem og er 15 år eller eldre i valgåret kan stemme i kirkevalget. 

Det eneste formelle kravet for å stemme, utover aldersgrensen, er at du er medlem i Den norske kirke. Alle stemmer teller.  

Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn på kirken.no/medlem. Der kan du også melde deg inn, om du er utmeldt. Alle medlemmer i Den norske kirke som er bosatt i soknet har stemmerett. 

Alle som er medlem i Den norske kirke og over 18 år kan stille som kandidat til både menighetsråd og bispedømmeråd. 

Forhåndsstem på nett og papir

Nytt ved dette valget er at du kan forhåndsstemme på nett. Forhåndsstemming på nett vil være mulig fra 10. august til 6. september 2023. 

Hvis du skal forhåndsstemme på papir i soknet der du bor kan du gjøre det fra 10. august til 8. september 2023. 

Selve valgdagen er den samme som kommunevalget – 11 september. Hvor man kan stemme da vil det komme nærmere informasjon om.