fbpx

Ikke 100 til gudstjeneste i Haugesund allikevel.

Mange hadde sett frem til at vi igjen kunne samles til gudstjeneste med inntil 100 deltakere, men i dag fikk kirkene i Haugesund og på resten av Haugalandet beskjed om at det ikke gjelder her. Det betyr at også på førstkommende søndag vil grensen være på 10 personer i kirkene. Unntaket er begravelse/bisettelse som kan gjennomføres med 50 personer

Her er pressemeldingen fra kommunene på Haugalandet:

Lokale smittevernstiltak

Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet 23.02.21-01.03.21

Fra tirsdag 23.02.21 vil det være noen lettelser i nasjonale vedtak og anbefalinger om smittevern. På grunn av det pågående utbruddet i Haugesund ønsker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord at vi som region utsetter arrangement og private sammenkomster på offentlig sted som samler flere enn 10 personer innendørs.

Lokale anbefalinger for 23.02.21-01.03.21 blir som følger:

• Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.
• Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.
• Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.

Dette betyr at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region frem til 01.03.21

 

Med hilsen
rådmenn og kommunedirektør