fbpx

Forbønn og solidaritet med Ukraina 

Den dramatiske utviklingen i Ukraina etter den russiske invasjonen, har ført til fortvilelse, frykt og dyp bekymring over hele Europa. Nå er det tid for forbønn og solidaritet med Ukraina

– Nå må Den norske kirke, sammen med andre kirker og humanitære organisasjoner, stille opp for våre medmennesker som har mistet sine kjære, hjem og frihet. Mange er på flukt og går en usikker tid i møte, sier internasjonal direktør, Berit Hagen Agøy. Hun understreker at vi må være solidariske med folket i Ukraina, men også med alle dem i Russland som er imot krigen. 

Fredsgudstjenester – i Oslo og digitalt  

På tirsdag 1. mars klokken 19.00 blir det en økumenisk fredsgudstjeneste for Ukraina i Trefoldighetskirken i Oslo. Den sendes direkte på NRK 2.  

Medvirkende blir blant annet preses Olav Fykse Tveit, biskop Kari Veiteberg, biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme, Fader arkimandritt Kliment, Hellige Olga menighet – Den russisk ortodokse kirke og kirkeledere fra andre kirkesamfunn i Norges Kristne Råd. 

Gudstjenesten strømmes direkte på Facebook og sendes direkte på NRK 2 fra kl 18.55

Bønn og faste for fred 

Konferansen av europeiske kirker og Det lutherske verdensforbund er blant initiativtakerne til en global og digital forbønn askeonsdag 2. mars kl. 17.00. Der vil det være vitnesbyrd fra Ukraina. Det kan være en fin mulighet for enkeltpersoner og menigheter til å bli med i en felles fredsbønn over grenser! Mer informasjon her.