fbpx

Det finnes ingen reservasjonsrett i Den norske kirke

Biskopene i Den norske kirke fastholder at både kvinner og menn er ønsket i prestetjenesten. – Ingen kvinner skal måtte vike på grunn av en mann med et annet syn, sier preses Olav Fykse Tveit.

– Kallet til prestetjeneste gjelder både kvinner og menn. Det er en velsignelse for kirken, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit. Han er Den norske kirkes fremste biskop.

– Å være prest er et kall til en tjeneste i ord og sakrament. Det må utøves i fellesskap. En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, sier Fykse Tveit.

Fykse Tveit understreker at de mannlige prestene som har et annet syn må ta det opp med sin biskop.

– Dersom en prest ut fra sin overbevisning har problem med kvinners prestetjeneste, må han ta det opp med sin biskop. Biskopen må treffe tiltak som sikrer at ingen kvinner blir satt til side eller blir skadelidende. Det er uaktuelt i Den norske kirke, sier han.

De siste ukene har det pågått en debatt om mannlige prester kan reservere seg mot tjenestefellesskap med kvinnelige prester av teologiske hensyn. Etter denne ukens bispemøte fastholder biskopene at både kvinner og menn har sin rettmessige plass som prester i Den norske kirke. Dette har vært klart som det offisielle syn og ordning i flere tiår, og det er uttrykt i Kirkemøtevedtak og i alle nåværende biskopers ordinasjonspraksis.

Bispemøtet har som oppgave å fastslå Den norske kirkes lære, og har vurdert hvordan ordningene i Den norske kirke samsvarer med dette.