fbpx

Fire av fem nylig pårørende opplevde å bli møtt på en god måte

Fire av fem nylig pårørende opplevde å bli møtt på en god måte i forbindelse med gravferd i Den norske kirke. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for Kirkerådet. 

– Resultatene fra gravferdsundersøkelsen viser en stor tillit til Den norske kirke og at mange har gode opplevelser med kirkelig gravferd, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen. 

Gravferd er den av de kirkelige handlingene der kirken kommer i kontakt med flest mennesker i løpet av et år, og statistikken viser at gravferd i den lokale kirken er førstevalget for de fleste: i 2020 ble 85 % av døde gravlagt med seremoni i Den norske kirke. 

Ble møtt av kirken på en god måte 

I undersøkelsen svarer 83 % av pårørende at de ble møtt av kirken på en god måte i denne prosessen. En like stor andel oppgir at de opplevde å ha innflytelse i planleggingen av seremonien. 74 % oppgir at de ville valgt gravferd i Den norske kirke på nytt. 

– Disse tallene er en bekreftelse av det gode arbeidet kirkelig ansatte gjør for å legge godt til rette for gravferder og møte pårørende. Samtidig er vi som kirke opptatt av å lære og forbedre oss, og denne undersøkelsen gir grunnlag for refleksjon, sier Vad Nilsen. 

Pårørende savner oppfølging 

Det er tankevekkende at 71 % av nylig pårørende opplever at de ikke ble fulgt opp eller kontaktet av Den norske kirke i etterkant av gravferden. 

I Haugesund blir pårørende fra gravferder det siste året invitert til gudstjeneste på Allehelgensdag. Da er det også åpne kirker med diakoner og prester til stede som man kan komme innom og få en prat med.  Mange inviteres også til å delta i sorggrupper.  

Folk og kirke har vært i kontakt med lokale prester og diakoner. De forteller at det varierer hvordan de pårørende følges opp.  

Prøver å nå de som er i sorg

– Dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi prøver å nå de som er i sorg etter dødsfall på forskjellige måter, forteller prostiprest Einar Andreassen. Han trekker særlig frem sorggrupper som et godt tilbud til pårørende. Men i byer som Haugesund er det ofte utfordrende å nå frem til alle som har behov for samtale. Forholdene er så store i byen at det er umulig å ha en oversikt over alle som er berørt ved et dødsfall, sier han. Andreassen har selv jobbet i kommunene rundt Haugesund. Han føler at det er lettere på små steder, der man som prest kjenner de fleste. Da er det lettere både for presten og de pårørende å ta kontakt med hverandre. 

Kirken har heller ikke kontakt med alle de sørgende etter et dødsfall. Oftest er det kun noen få av de aller nærmeste som er i kontakt med kirken i forbindelse med begravelsen. 

Viktig å få ut informasjon om sorggrupper 

I videoen under møter du soknediakon Annlaug Halvorsen Engmark i Vår Frelsers menighet. Hun forteller at det er en utfordring å nå alle som har behov for det. Hun minner om at folk som kjenner sørgende mennesker, gjerne må fortelle dem om at dette tilbudet finnes. 

– I den akutte fasen er det mange praktiske ting å tenke på. Midt i sorgen er det mange som da ikke får med seg denne informasjonen.